Sympozjum „Diakonat stały w Kościele w Polsce. Powołanie – posługa – świadectwo”, Opole 18 września 2021 r.

W dniu 18 września 2021 r. w Opolu odbędzie się sympozjum poświęcone diakonatowi stałemu w diecezji opolskiej. Okazją do zorganizowania tego wydarzenia jest 10 lecie wprowadzenia posługi diakonatu stałego w diecezji przez ordynariusza bpa Andrzeja Czaję.

Sympozjum organizowane jest przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Ośrodek Formacyjny w Opolu. Odbędzie się ono w siedzibie Diecezjalnego Ośrodka Formacyjnego w Opolu, ul. Kard. Kominka 1b.

Poniżej program sympozjum (pdf):

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Diecezjalny Ośrodek Formacyjny w Opolu

Diakonat stały w Kościele w Polsce
Powołanie – posługa – świadectwo

w 10 rocznicę wprowadzenia diakonatu stałego w diecezji opolskiej

Opole, 18 września 2021 roku

Sympozjum odbędzie się hybrydowo, tzn. w sali wykładowej
Diecezjalnego Ośrodka Formacyjnego (ul. Kard. Kominka 1b)
oraz na platformie MS Teams

Godz. 8.00
Msza św. (kaplica Ośrodka Formacyjnego, ul. Kard. Kominka 1b)

Godz. 9.00
Otwarcie

Godz. 9.15-9.45
ks. prof. Jan Helmut Sobeczko
10 lat diakonatu stałego w diecezji opolskiej

Godz. 9.45- 10.15
prof. Marek Marczewski
Znaczenie wprowadzenia diakonatu stałego dla Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Godz. 10.15-10.45
ks. dk. prof. Waldemar Rozynkowski
Nieodkryte dziedzictwo- o obecności diakonów w historii Kościoła w Polsce

Godz. 10.45-11.00
ks. dk. dr Marek Czogalik
Ślady „kultu i pamięci” św. Wawrzyńca na terenie diecezji opolskiej

Dyskusja
Przerwa kawowa

Godz. 11.30- 11.45
ks. dk. lic. Adam Runiewicz
Posługa miłości – Caritas w świetle Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce z 2015 roku

Godz. 11.45- 12.00
ks. lic. Karol Rawicz-Kostro
Procedura wprowadzenia diakonatu stałego w diecezji

Godz. 12.00-12.15
dr Piotr Krzysztof Sierakowski
Diakon stały jako osoba duchowna w postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia

Godz. 12.15-12.30
mgr Dariusz Jaskólski
Diakoni zastępują kapłanów, czy kapłani diakonów? Refleksja o posłudze liturgicznej diakona

Dyskusja
Przerwa kawowa

Godz. 13.00-13.15
ks. dk. dr inż. Andrzej Wołodźko
Medialny obraz diakona w środkach przekazu

Godz. 13.15-13.30
mgr Cyprian Tkacz
Posługa liturgiczna diakona w Kościołach Wschodnich

Godz. 13.30-13.45
ks. dk. Jerzy Demski
Świadectwo o działalności misyjnej diakona stałego na terenie Kazachstanu, w Administraturze Apostolskiej Atyrau

Godz. 13.45-14.00
ks. dk. dr inż. Krzysztof Mainka
Diakonat stały w Niemczech, posługa i formacja na podstawie własnego doświadczenia w Archidiecezji Paderborn

Dyskusja
Podsumowanie

14.30 – Obiad

Sekretarz sympozjum:
ks. dk. Jarosław Duszak: mail: jduszak@interia.pl, tel. 790 800 916.

Komitet naukowy
ks. prof. Erwin Mateja UO
ks. dk. prof. Waldemar Rozynkowski UMK