Linki

Strona poświęcona diakonatowi stałemu w Polsce → diakonat.pl  (link)

Diecezja Opolska  (link)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (link)

Katolicka Agencja Informacyjna (link)

Opolski „Gość Niedzielny” (link)

Biblijny uniwersytet elearningowy (link)

Międzynarodowe Centrum Diakonatu Diaconia Christi (link) – wydawca półrocznika Diaconia Christi – Międzynarodowe Centrum Diakonatu to ruch na rzecz odnowy diakonatu stałego skierowany do mężczyzn i kobiet w Kościele Katolickim. Jest to zarejestrowane stowarzyszenie uznane przez Kościół, wspierane przez zaangażowanych świeckich, diakonów, kapłanów, teologów i biskupów na całym świecie. Jest to centrum, które gromadzi, przekazuje, ale także stymuluje refleksje, inicjatywy i doświadczenia diakonatu stałego na całym świecie.

Dwumiesięcznik DEACON DIGEST (USA) (link) – dwumiesięcznik służący duchowym, ludzkim, intelektualnym i pastoralnym potrzebom diakonów stałych i ich rodzin służących Kościołowi Katolickiemu (is a bimonthly (6 times a year) magazine serving the spiritual, human, intellectual and pastoral needs of permanent  deacons and their families as they, in turn, serve the Catholic Church).

Czasopismo The Josephinum Diaconal Review (USA) (link) – The JDR publishes essays and book reviews addressing a range of topics of interest to those in the Order of Deacons and diaconal  ministry. The vision of the Institute positions the JDR as a significant resource for the formation of deacons and an essential component in the continuing formation for deacons. The JDR is published in the Fall (September/October) and Spring (March/April).