Czasopismo DIAKON

DIAKON. Czasopismo poświęcone promocji diakonatu stałego w Polsce. Rocznik wydawany przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Numery 1–6 (2003–2009) były redagowane przez Marka Marczewskiego (prof. KUL) i wydawane przez Wydawnictwo Polihymnia w Lublinie.

ADRES REDAKCJI: DIAKON
PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1A
tel. 77 44 12 789; tel./fax 77 44 11 502
e-mail: rwwt@uni.opole.pl

RADA NAUKOWA
Ks. Leszek Adamowicz (prof. KUL), bp Andrzej Czaja (prof. UO), ks. Piotr Gałas (WSD Szczecin), ks. Krzysztof Konecki (prof. UMK), diakon Zbigniew Machnikowski (WSD Pelplin), ks. Maciej Maciukiewicz (WSD Ełk), Marek Marczewski (prof. KUL), ks. Janusz Mariański (prof. KUL), ks. Erwin Mateja (prof. UO), bp Rudolf Pierskała (prof. UO), ks. Ryszard Selejdak (dr hab., Rzym), ks. Helmut Jan Sobeczko (prof. UO)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelny: ks. Erwin Mateja (UO)
Członkowie: ks. Mateusz Potoczny (UO), ks. Helmut Jan Sobeczko (UO)

ZESPÓŁ RECENZENTÓW
Ks. Stanisław Araszczuk (PWT Wr), ks. Radosław Błaszczyk (WSD Ląd), ks. Dariusz Kwiatkowski (UAM), ks. Kazimierz Lijka OMI (UAM), ks. Waldemar Pałęcki MSF (KUL), ks. Andrzej Żądło (UŚ)