DIAKON. Czasopismo poświęcone promocji diakonatu stałego w Polsce. Rocznik wydawany przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Numery 1–6 (2004–2009) były redagowane przez Marka Marczewskiego (prof. KUL) i wydawane przez Wydawnictwo Polihymnia w Lublinie.

ADRES REDAKCJI: DIAKON
PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1A
tel. +48 790 800 916;
e-mail: diakon.redakcja@gmail.com

RADA NAUKOWA
Ks. bp Andrzej Czaja (prof. UO), ks. Krzysztof Konecki (prof. UMK), Marek Marczewski (prof. WSSE), ks. Janusz Mariański (prof. KUL), ks. Erwin Mateja (prof. UO), ks. bp Rudolf Pierskała (prof. UO), ks. Mateusz Potoczny (prof. UO), Eugeniusz Sakowicz (prof. UKSW), ks. Ryszard Selejdak (dr hab., Częstochowa)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Ks. Erwin Mateja – redaktor naczelny (Opole), ks. dk. Jarosław Duszak – sekretarz (Krapkowice), ks. dk. Waldemar Rozynkowski (Toruń), ks. dk. Jan Ogrodzki (Warszawa), ks. dk. Marek Czogalik (Babice), ks. dk. Andrzej Wołodźko (Brąswałd), ks. dk. Adam Runiewicz (Słubice)

ZESPÓŁ RECENZENTÓW
Ks. Stanisław Araszczuk (PWT Wr), ks. Radosław Błaszczyk (WSD Ląd), ks. Dariusz Kwiatkowski (UAM), ks. Kazimierz Lijka OMI (UAM), ks. Waldemar Pałęcki MSF (KUL), ks. Andrzej Żądło (UŚ)