DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIAKONATU STAŁEGO

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych), 22 II 1998 (tekst polski w: R. Selejdak (red.) Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Biblioteka „Niedzieli” tom 156, Częstochowa 2004)

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium (Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych), 22 II 1998 (tekst polski w: R. Selejdak (red.) Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Biblioteka „Niedzieli” tom 156, Częstochowa 2004)

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat: ewolucja i perspektywy (tłum. ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Diakon 2005, nr 2) (pdf)

II. DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych, 09 V 2015 (pdf)

III. DOKUMENTY BISKUPA OPOLSKIEGO

Dekret Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai wprowadzający w diecezji opolskiej posługę diakonatu stałego, 04 X 2011 (pdf)

Bp Opolski Andrzej Czaja, Regulamin formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej, 30 XI 2017 (link)

Dekret Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai powołujący Księdza Dyrektora Przemysława Senia na ojca duchownego diakonów stałych, 02 VII 2019 (pdf)

IV. WYPOWIEDZI PAPIEŻY

Franciszek (2016), Homilia wygłoszona podczas Jubileuszu Miłosierdzia diakonów (link)

Jan Paweł II (2000), Prowadźcie wszystkich do Chrystusa. Homilia z okazji Jubileuszu Diakonów Stałych, 19.02.2000  (link)

Jan Paweł II (20.10.1993), Zarys duchowości diakona, [w:] Jan Paweł II, Posługa prezbiterów i diakonów, Pallottinum 1998, s. 120-124. (pdf)

Jan Paweł II (13.10.1993), Funkcja diakona w posłudze duszpasterskiej, [w:] Jan Paweł II, Posługa prezbiterów i diakonów, Pallottinum 1998, s. 115-119. (pdf)

Jan Paweł II (6.10.1993), Diakonat w służebnej i hierarchicznej komunii Kościoła, [w:] Jan Paweł II, Posługa prezbiterów i diakonów, Pallottinum 1998, s. 109-114. (pdf)

Paweł VI (1969), Wszyscy jesteśmy sługami, NOVUM 1979, nr 4-5, s. 6-12 (pdf)