Formacja stała

Z „Regulaminu formacji i posługi diakonów stałych w diecezji opolskiej

32. Przepisy kościelne zobowiązują biskupa i osoby odpowiedzialne do troski o stałą formację diakonów, zarówno na poziomie diecezjalnym, jak i parafialnym. Stała kontynuacja odpowiedniej i całościowej formacji jest prawem i obowiązkiem diakonów, „którego nie można zaniedbać” (DP 63). Także żony i innych członków rodzin diakonów stałych należy zapraszać do udziału w spotkaniach formacyjnych.

33. Stała formacja diakona jest wymogiem wynikającym z jego powołania i posłania. „Kto bowiem przyjął diakonat, jest zobowiązany do ciągłego dokształcania się w nauce Kościoła, tak aby konieczne wykształcenie zdobyte przed święceniami udoskonalać i doprowadzać do aktualnego stanu wiedzy” (Jan Paweł II, katecheza z 20 X 1993 r.).

34. Za organizację spotkań formacyjnych po święceniach odpowiedzialny jest dyrektor Studium Uzupełniającego i ojciec duchowny diakonów albo wyznaczony do tego przez biskupa specjalny opiekun.

35. W szczególności diakoni stali zobowiązani są do uczestnictwa w:

  • jednodniowych skupieniach w Adwencie i Wielkim Poście;
  • trzydniowych rekolekcjach zamkniętych raz w roku;
  • weekendowych lub innych szkoleniach teologicznopastoralnych (np. w seminariach wieczorowych);
  • jesiennych konferencjach rejonowych duchowieństwa;
  • dorocznym obchodzie święta patronalnego ku czci św. Wincentego, męczennika i diakona, czczonego 22 stycznia.

36. Przy ustalaniu terminów spotkań należy uwzględnić sprawy rodzinne i zawodowe diakonów. Koszty formacji stałej, o ile zachodzi taka potrzeba, przejmuje parafia lub instytucja, w której diakon pracuje.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  W RAMACH FORMACJI STAŁEJ W ROKU 2019/2020

21.12.2019 –  Opole – adwentowy dzień skupienia (kandydaci i diakoni)

17-19.01.2020 – Głębinów – rekolekcje przed kandydaturą i akolitatem (kandydaci wraz z małżonkami)

12-15.03.2020 – doroczne rekolekcje dla diakonów i ich małżonek (miejsce będzie podane w późniejszym terminie)

28.03.2020 – Opole – wielkopostny dzień skupienia (tylko kandydaci do diakonatu).

9-12.07.2019 – Otwock – ogólnopolskie rekolekcje dla diakonów stałych i ich rodzin (diakoni stali z rodzinami oraz osoby zainteresowane diakonatem stałym) (informacje szczegółowe)