Literatura dotycząca diakonatu stałego

I. BIBLIOGRAFIA (w układzie chronologicznym)

 1. Czasopismo „Diakon”, rocznik, adres redakcji: PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1A, e-mail: daikon.redakcja@gmail.com
 2. Rozynkowski M., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 5, Historia – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2023, ss. 247. (Spis treści, Wstęp)
 3. Marczewski M., Mateja E., Rozynkowski W.,O potrzebie pełnego wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce, [w:] Rozynkowski W., (red.) Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 5, Historia – posługa – duchowość, Pelplin 2023, s. 73-82. (PDF)
 4. Marczewski M., Matka diakonów, Lublin 2023, ss. 153. (Spis treści, Wstęp)
 5. Rozynkowski W., Powołanie diakona stałego, Martyria, nr 5, 2023, s. 28-29. (PDF)
 6. Rozynkowski W., Diakonat stały w Polsce – geneza i pierwsze doświadczenia, [w:] D. Frąca, (red.), HOMO RELIGIOSUS. BÓG – CZŁOWIEK – HISTORIA, t. 4, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i rozprawy nr 55, Szczecin 2022, s. 69 – 88. (PDF)
 7. Rozynkowski W., Diakon stały w posłudze chorym, Apostolstwo Chorych, nr 12, 2022, s. 30-33. (PDF)
 8. Rozynkowski W., Kult św. Wawrzyńca, diakona i męczennika w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach – wybrane przykłady, [w:] rR. Kubicki, (red.), Pomerania – Prussia – Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długołęckiemu z okazji 65 urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, s. 300-309. (PDF)
 9. Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 4, Tradycja – posługa – świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022, ss. 376. (Spis treści, Wstęp Redaktora)
 10. Marczewski M. Leiturgia – martyria – diakonia. Koinonia, Lublin 2021, ss. 311. (Spis treści, Wstęp)
 11. Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, ss. 344. (Wstęp Redaktora, Spis treści)
 12. Degórski B., Diakonat w starożytności chrześcijańskiej, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 15-55.
 13. Kossowski M., Św. Szczepan jako sługa pamięci o Bogu. Studium egzegetyczne Dz 6, 1-5. 7, 1-60, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 57-62.
 14. Ogrodzki J., Przyczynek do rozważań o formacji diakonów stałych, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 63-74.
 15. Demski J., Diakon stały a misje ad extra, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 75-81.
 16. Marczewski M., Diakon stały wobec zespołu zmęczenia współczuciem i wypalenia zawodowego, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 83-115.
 17. Skrzydlewski P., Diakonat stały a filozoficzne rozumienie ojcostwa, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 117-141.
 18. Sadowski B., Diakon w więzieniu, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 143-147.
 19. Malinowski M., Diakon terapeuta, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 149-155.
 20. Marczewski M., Maryja wzorem dla diakona stałego, który przyjmuje i wypełnia Słowo Boże, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 159-184.
 21. Rozynkowski W., Zawierzenie Matce Bożej diakonów stałych posługujących w Kościele w Polsce, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 185-192. (PDF)
 22. Czogalik K., Żona diakona – Maria i Marta w jednej osobie. O wzajemny dopełnianiu się kontemplacji i aktywności, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 193-198.
 23. Marczewski M., Słowo Boże, źródłem formowania serca diakona stałego, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 199-243.
 24. Chmielewski D., „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!”, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 245-257.
 25. Ponczek R., Posłuszeństwo wiary – o nieustannej walce o powołanie, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 259-264.
 26. Czaja A., Oddać Bogu życie na służbę, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 267-270.
 27. Czaja A., Źródłem każdego powołania jest łaska Boża, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 271-276.
 28. Pierskała R., Droga uczniów do wiary, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 277-279.
 29. Pierskała R., Dotyk na drodze wiary, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 281-283.
 30. Pierskała R., Misja z Fatimy, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 285-288.
 31. Pierskała R., Pociągamy czy popychamy do Chrystusa?, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 289-291.
 32. Pierskała R., Woda i wino w kielichu, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 293-295.
 33. Pierskała R., Sługa słowa, ołtarza i miłości, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 297-301.
 34. Pierskała R., Postawy wobec przemocy, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 303-305.
 35. Pierskała R., Ewangeliczna roztropność, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 307-309.
 36. Pierskała R., Diakon czuwa i modli się, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 311-314.
 37. Golda H., Kiedy ojciec jest duchownym… Refleksja córki diakona stałego, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 317-318.
 38. Adamiak R., Diakon stały w naszej parafii, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 319-324.
 39. Chołoszczyński A., „Lecz moim szczęściem być blisko Boga” (Ps 73, 28), [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 325-227.
 40. Dubicki T., Bóg nigdy nie kibicował, On zawsze budował na mojej naturze, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 329-336.
 41. Runiewicz Adam, To Bóg dotrzymuje obietnicy, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 337-341.
 42. Ziętek P., Getsemani na górze Tabor, [w:] Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, s. 343-344.
 43. Marczewski M., Posługa zbawcza diakona stałego, Lublin 2021, ss. 244. (krótki opis, Spis treści, Wstęp)
 44. Marczewski M., Wspólnoty pochodzenia diakonów stałych, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020) 2, s. 65-84. (PDF)
 45. Rozynkowski W., Akt oddania się Matce Bożej przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego inspiracją maryjną dla diakonów stałych w Polsce, Studia Elbląskie, t. 21, 2020, s. 485-491. (PDF)
 46. Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020.
 47. Rozynkowski W., Żona w powołaniu i posłudze diakona stałego, [w:] Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 49-63. (PDF)
 48. Duszak J., Także powołana. O książce Dottie Mraz, [w:] Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 65-71. (PDF)
 49. Rozynkowski W., Każdy diakon będzie patrzył na Maryję – o duchowości maryjnej diakona stałego, [w:] Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 167-178. (PDF)
 50. Jaskólski D., Posługa liturgiczna diakona, RIDERO, 2020.
 51. Rozynkowski W., dk., Miejsce żony w powołaniu i posłudze diakona stałego w świetle Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, Studia Elbląskie, t. 20: 2019, s. 257-267. (PDF)
 52. „Diakonem jest się na całe życie” (oprac. A.M.Faszczowa), PASTORES, t. 85(4), 2019, „Jesień”, s. 96-109 – zapis rozmowy panelowej, która odbyła się 21 listopada 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Uczestnikami rozmowy byli: ks. prof. Józef Naumowicz, ks. dr Mirosław Cholewa, dk. Bogdan Sadowski (diakon stały), dk. Łukasz Starczewski i dk. Krzysztof Ważyński (diakoni, którzy 25 maja 2019 roku przyjęli święcenia prezbiteratu). Rozmowę prowadził ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.
 53. Marczewski M., Diakonat stały. Historia – teologia  – duchowość, Lublin 2019.
 54. Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania,  Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019. (Omówienie autorstwa prof. Marka Marczewskiego) (Wstęp Redaktora, Spis treści)
 55. Adamiak S., ks., Diakoni w Kościele późnej starożytności – niektóre zagadnienia, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.15-24.
 56.  Białkowski M., Opracowanie księdza profesora rektora Mariana Rechowicza o diakonacie stałym z 1961 roku, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.25-54.
 57.  Bonk M., ks., Dlaczego diakon stały?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.253-256.
 58.  Chmielewska I., Diakonat mego męża jest powołaniem, które dał nam Pan, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.249-252.
 59.  Chmielewski D., Być ojcem i diakonem – spojrzenie pastoralne, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.171-180.
 60.  Chmielewski T., dk., Cały czas jestem otwarty na nowe wyzwania, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.257-260.
 61.  Czogalik K., Żona diakona, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 243-246.
 62.  Czogalik M., dk., Po co właściwie nam ten nowy diakon?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 261-264.
 63.  Joszko P., dk., Bóg mnie kocha i trzyma w swoich dłoniach, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.265-268.
 64.  Maciejewski P., dk., Nie bójcie się diakonów, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 269-274.
 65. Malinowski M., dk., Co chcesz Panie, abym czynił?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.275-278.
 66.  Malinowski M., dk., Znamię i specjalna łaska sakramentalna – jako umocnienie postawy służby, specyficznej cechy duchowości diakona, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.121-128.
 67.  Marczewski M., Diakon, przypomnienie służby Kościoła, sakrament Chrystusa Sługi, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 103-120.
 68.  Marczewski M., Problem wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 191-208.
 69.  Marczewski M., Refleksja pastoralnoteologiczna nad świadectwami polskich diakonów stałych, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 141-167.
 70.  Mateja E., ks., Wprowadzanie posługi diakona stałego w Kościele katolickim, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.55-68.
 71.  Ogrodzki J., dk., O duchowości i charyzmacie diakonów stałych słów kilka, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 135-140.
 72.  Ogrodzki J., dk., Pan otworzył drogę, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 279-282.
 73.  Ponczek R., ks., Powołanie a diakonat stały, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 129-134.
 74.  Rozynkowski W., dk., Diakonat stały w Kościele w Polsce – zarys historyczny, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 69-82. (PDF)
 75.  Rozynkowski W., dk., Pierwsze doświadczenia i pierwsze wyzwania – o diakonacie stałym w Kościele w Polsce, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 227-239. (PDF)
 76.  Rozynkowski W., dk., W posłudze diakona znajduję życie, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, 283-286.
 77. Runiewicz A., Czas, którego potrzeba. W drodze do diakonatu stałego?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 299-304.
 78. Runiewicz A., Tożsamość diakona stałego w posłudze Kościoła, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 209-226.
 79.  Sadowski B., dk., „Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!». I napełnili je aż po brzegi” (J 2, 7), [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, 287-292.
 80.  Sobeczko H.J., ks., O teologicznym wykształceniu, tytulaturze i stroju diakona stałego, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 181-190.
 81.  Suwalski J., dk., Diakon służy i jeszcze raz służy, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 293-294.
 82.  Syga R., dk., Przez Maryję do Jezusa. Świadectwo zawierzenia, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 295-298.
 83.  Śmigiel W., bp, Diakonat stały w Kościele katolickim w Polsce – perspektywa teologicznopastoralna, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 85-102. (PDF)
 84.  Wilczek V., Jak to jest być żoną diakona?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 247-248.
 85. Sakowicz E., Diakonat stały – doświadczenie Kościoła współczesnego, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 214-222.
 86. Mateja E., Diakonat stały w świetle Regulaminu formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 223-233.
 87. Sobeczko H.J., Problem wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 234-253.
 88. Chmielewski D., Diakonat stały w polskojęzycznym internecie. Refleksja pastoralna, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 254-270.
 89. Chachaj K., Bibliografia czasopisma „Diakon”, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 271-285.
 90. Sakowicz E., Diakonat stały – doświadczenie Kościoła współczesnego (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 214-222.
 91. Rozynkowski W., Historia diakonatu stałego w Polsce, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 5-19.
 92. Czaja A., Diakonat stały – ujęcie dogmatyczne, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 20-34.
 93. Marczewski M., Refleksja eklezjologiczno-pastoralna nad diakonatem stałym, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 35-45.
 94. Adamowicz L., Diakonat stały – ujęcie kanoniczno-prawne, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 45-65.
 95. Marczewski M., Sitz im Leben diakonatu i caritas Kościoła (Dz 6, 1-6), Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 66-84.
 96. Czogalik M, Po co właściwie nam ten nowy diakon?, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 149-152.
 97. Joszko P., Jestem szczęśliwy, że mogę służyc mojemu Kościołowi, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 152-153.
 98. Maciejewski P., „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 153-156.
 99. Ogrodzki J., Pan czyni coś nowego, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 156-157.
 100. Rozynkowski W., Wart być diakonem, aby móc proklamować Ewangelię, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 157-159.
 101. Kurek R., Leksykon świętych i sławnych diakonów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 102. Selejdak R., Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych >Rationes institutionis diaconorum permanentium<, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. (Bardzo obszerna bibliografia na temat diakonatu stałego)
 103. Selejdak R. (red.), Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Biblioteka „Niedzieli” t. 156, Częstochowa 2004. (Bardzo obszerna bibliografia na temat diakonatu stałego)
 104. Selejdak R., Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, Biblioteka „Niedzieli” t. 144, Częstochowa 2003.
 105. Selejdak R., Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Biblioteka „Niedzieli” t. 136, Częstochowa 2002.
 106. Jan Paweł II, Prowadźcie wszystkich do Chrystusa (Przemówienie do diakonów stałych w dniu ich Jubileuszu. 19 II 2000)
 107. Selejdak R., Zarys historyczny diakonatu stałego, Zeszyt „Niedzieli” nr 8, Częstochowa 1998.
 108. Jan Paweł II, Posługa prezbiterów i diakonów, Pallottinum, 1998.
 109. Marczewski M., „Modląc się położyli na nich ręce” (Dz 6, 6). Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim, 1997 (PDF)
 110. Diakonat stały w Kościele współczesnym, praca zbiorowa pod red. M.Marczewskiego, Suwałki 1991.

 

II. OMÓWIENIA I RECENZJE

 1. Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania. Red. W. Rozynkowski. Pelplin 2019, Wydawnictwo »Bernardinum«, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin. ISBN 978 83 8127 347 3 – omówienie autorstwa prof. Marka Marczewskiego

 

III. ARTYKUŁY W INTERNECIE (według kolejności dodawania)

 1. Selejdak R., Duchowość diakonów stałych w perspektywie powszechnego powołania do świętości w Kościele, Teologia i człowiek, Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, nr 29(2015), s. 77-108.  (PDF)
 2. Sobeczko H.J., ks., Tytuł grzecznościowy „ksiądz” i strój duchowny diakonów stałych w Polsce, Diakon 12-13/2015-2016, s. 37-44. (PDF)
 3. Rozynkowski W., dk., Uzdolnieni do diakonii, Civitas Christiana, 2017, nr 11 (54), s. 17-19. (PDF)
 4. Rozynkowski W., dk., Być „uchem, ustami, sercem i duszą” biskupa, Nowe Życie, 2017 (wrzesień), nr 9/509, s. 16-17. (PDF)
 5. Rozynkowski W., dk., O początkach i pierwszych doświadczeniach diakonatu stałego w Kościele w Polsce, Anamnesis 90, Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 2017 (rok XXIII), nr 3, s. 81-88. (PDF)
 6. Rozynkowski W., dk., O najstarszych przejawach kultu św. Wawrzyńca w Polsce, Diakon, 2015-2016, nr 12-13, s. 55-63. (PDF)
 7. Rozynkowski W., dk., Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce, [w:] Rozynkowski W. dk., Borowski P., ks., (red.), Jubileusz diecezji toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2017, s. 117-128. (PDF)
 8. Rozynkowski W., dk., O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce, Diakon, 2015-2016, nr 12-13, s. 51-54. (PDF)
 9. Rozynkowski W., dk., O powołaniu i posłudze diakona stałego, Diakon, 2014, nr 11, s. 71-74. (PDF)
 10. Rozynkowski W., dk., Diakonat stały, Sługa. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, 2012, nr 4/(64) (lipiec-październik), s. 10-13. (PDF)
 11. Barczewski M., Diakonat stały w Kościele polskim, Studia Bydgoskie, 2008, nr 2, s. 121-134. (PDF)
 12. Selejdak R., Niektóre aspekty prawne diakonatu stałego, Warszawskie Studia Pastoralne UKSW, rok XI, 2016, nr s. 3(32), s. 25-60. (PDF)
 13. Marczewski M., Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia, Teologia praktyczna, Wydział Teologiczny UAM, t. 3/2002, s. 275-285. (PDF)
 14. „Mężowie i ojcowie, którzy zoSTALI powołani do DIAKONII” – eSPe Szukającym powołania nr 112/2014  – Pismo Polskiej Prowincji Pijarów  – numer poświęcony diakonatowi stałemu (PDF)
 15. Selejdak R., ks., Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym, Resovia Sacra, R. 21 (2014), s. 337-360. (PDF)
 16. Adamczyk J., ks., Pozycja prawna diakona permanentnego w świetle Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, Roczniki Nauk Prawnych, 2007, t. XVII, nr 2, s. 153-176. (PDF)
 17. Śmigiel W. ks., Diakonat stały w Polsce – eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego w Kościele?, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 2011, tom 3 (58), s. 349-362. (PDF)
 18. Białkowski M., Głos w przedsoborowej dyskusji o diakonacie stałym. Ks. rektor prof. Marian Rechowicz i jego opracowanie z 1961 r., Liturgia Sacra 24 (2018), nr. 2, s. 375-402. (PDF)
 19. Selejdak R., ks., Złoty okres diakonatu stałego w Kościele katolickim, Collectanea Theologica 74 (2004), s. 75-106. (PDF)
 20. Adamowicz L., Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci – dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim, Prawo kanoniczne. Rocznik nauk prawnych, 2015, tom 25, nr 3, s. 87-114. (PDF)
 21. Dyduch Jan, ks., Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 2016 (56), nr. 1, s. 3-17. (PDF)
 22. Dyduch J., Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 1999 (42), nr. 1-2, s. 57-73. (PDF)
 23. Sylwetki diakonów „Acta Martyrum”, A. Malinowski (przekład, wstęp, komentarz), Vox Patrum, 1989, nr 9, z. 17, s. 757-779. (PDF)