DIAKONAT STAŁY W KOŚCIELE W POLSCE, T. 3, POWOŁANIE – DUCHOWOŚĆ – ŚWIADECTWO

Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, red. W. Rozynkowski, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, ss. 344.

 

Od 13 lat w Kościele w Polsce są obecni i posługują diakoni stali.  Choć jest ich jeszcze niewielu, obecnie 45 (od zeszłego tygodnia, tj. 20 czerwca 2021, już  46), to jednak ich liczba systematycznie wzrasta. Interesujące jest  to, że w ostatnim roku, niezwykle trudnym z powodu pandemii, zostało  wyświęconych aż 15 diakonów stałych. Mieliśmy zatem do czynienia z  bardzo dynamicznym rozwojem obecności tego powołania. Za tymi liczbami  trzeba widzieć liczne spotkania i dyskusje różnych środowisk, decyzje, dekrety i wypowiedzi biskupów,  środowiska parafialne, a w końcu rozmowy, rozeznanie oraz decyzje konkretnych małżeństw. Mamy więc do  czynienia z coraz intensywniejszą obecnością powołania diakona stałego w Kościele w naszym kraju. Zauważmy także, że minione lata obecności  diakonów stałych w Polsce, to również bardzo ważny czas zbierania doświadczeń ich posługi.

W prezentowanym tomie trzecim znajdziemy teksty skupione wokół trzech  zagadnień: powołania, duchowości oraz świadectwa.  kontynuujemy więc bardzo ważne tematy związane z obecnością powołania diakonatu stałego w Kościele, w tym szczególnie w Polsce. W kilkudziesięciu rozdziałach znajdziemy szereg szczegółowych wątków. To, co jest niezmiernie istotne, to fakt, że w większości tekstów spotykamy już bezpośrednie echo obecności w naszym kraju diakonów stałych. To niezwykła wartość, że udaje się już w tym momencie  zbierać i opisywać cenne okruchy pierwszych doświadczeń.

Nie będę dokonywał szczegółowego omówienia, czy też wprowadzenia do publikowanych tekstów. Zachęcam do ich lektury. Chcę jednak zwrócić uwagę na wybrane zagadnienia. W niniejszym tomie przywołujemy obficie zagadnienie duchowości diakona stałego. To niezwykle ważna i potrzebna perspektywa patrzenia na to powołanie. Można nawet powiedzieć, że dopomina się ona swojego szczegółowego zainteresowania. Do tej części należy przypisać zamieszczone w niniejszym opracowaniu homilie bpa Andrzeja Czai oraz bpa Rudolfa Pierskały. Jestem przekonany, że będą one interesującą lekturą zarówno dla diakonów stałych, jak i tych, którzy poszukują zrozumienia tego powołania. Niezwykle ważną grupą tekstów, do których chcę odesłać czytelników, są świadectwa. To wyjątkowo ważne echo obecności we wspólnocie wiary w Polsce powołania diakona stałego. W tomie publikujemy kilka świadectw diakonów stałych, które odsłaniają nam historię powołań.

Prezentujemy także niezwykle istotne słowa jednego z księży, który dzieli się osobistym odkrywaniem obecności i posługi diakona stałego w konkretnej parafii w Polsce. W sposób szczególny dziękuję za świadectwo Hannie Golda, córce diakona stałego. Jest to prawdopodobnie pierwsze opublikowane świadectwo w Polsce, w którym córka odnosi się do powołania swojego taty, diakona stałego. W kolejnych latach, w ramach podjętej serii „Diakonat stały w Kościele w Polsce”, chcemy wydać następne tomy wydawnictwa zbiorowego. 

Zapraszam do współpracy przy tym dziele zarówno diakonów stałych, jak i wszystkich tych, którym bliskie jest to powołanie.

 

SPIS TREŚCI

POWOŁANIE

Bazyli Degórski OSPPE, Diakonat w starożytności chrześcijańskiej

Ks. Michał Kossowski, Św. Szczepan jako sługa pamięci o Bogu. Studium egzegetyczne Dz 6, 1–15. 7, 1–60

Dk. Jan Ogrodzki, Przyczynek do rozważań o formacji diakonów stałych

Dk. Jerzy Demski, Diakon stały, a misje ad extra

Marek Marczewski, Diakon stały wobec zespołu zmęczenia współczuciem i wypalenia zawodowego

Paweł Skrzydlewski, Diakonat stały a filozoficzne rozumienie ojcostwa

Dk. Bogdan Sadowski, Diakon w więzieniu

Dk. Mariusz Malinowski, Diakon-terapeuta

 

DUCHOWOŚĆ

Marek Marczewski, Maryja wzorem dla diakona stałego, który przyjmuje i wypełnia Słowo Boże

 Dk. Waldemar Rozynkowski, Zawierzenie Matce Bożej diakonów stałych posługujących w Kościele w Polsce

Kornelia Czogalik, Żona diakona – Maria i Marta w jednej osobie. O wzajemnym dopełnianiu się kontemplacji i aktywności

Marek Marczewski, Słowo Boże źródłem formowania serca diakona stałego

Dariusz Chmielewski, „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!”

Ks. Rajmund Ponczek, Posłuszeństwo wiary – o nieustannej walce o powołanie

 

HOMILIE

Bp Andrzej Czaja, Oddać Bogu życie na służbę

Bp Andrzej Czaja, Źródłem każdego powołania jest łaska Boża

Bp Rudolf Pierskała, Droga uczniów do wiary

Bp Rudolf Pierskała, Dotyk na drodze wiary

Bp Rudolf Pierskała, Misja z Fatimy

Bp Rudolf Pierskała, Pociągamy czy popychamy do Chrystusa?

Bp Rudolf Pierskała, Wino i woda w kielichu

Bp Rudolf Pierskała, Sługa słowa, ołtarza i miłości

Bp Rudolf Pierskała, Postawy wobec przemocy

Bp Rudolf Pierskała, Ewangeliczna roztropność

Bp Rudolf Pierskała, Diakon czuwa i modli się

 

ŚWIADECTWO

Hanna Golda, Kiedy ojciec jest duchownym… Refleksja córki diakona stałego

Ks. Radosław Adamiak, Diakon stały w naszej parafii

Dk. Andrzej Chołaszczyński, „Lecz moim szczęściem być blisko Boga” (Ps 73, 28)

Dk. Tadeusz Dubicki, Bóg nigdy nie kibicował, On zawsze budował na mojej naturze

Dk. Adam Runiewicz, To Bóg dotrzymuje obietnicy

Dk. Paweł Ziętek, Getsemani na górze Tabor