Nowy numer czasopisma DIAKON 20/2023

Od Redakcji

Czasopismo „Diakon” w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Dodajmy także, że prezentowany tom ukazuje się w 19. roku od podjęcia decyzji przez polskich biskupów o możliwości wprowadzenia diakonatu stałego w naszym kraju. Przez ten czas czasopismo było i jest nadal jedynym pismem o zasięgu ogólnopolskim poświęconym diakonatowi stałemu. Oznacza to, że „Diakon” był przez minione lata przestrzenią wymiany myśli, prezentowania refleksji teoretycznej, ale i praktycznych doświadczeń związanych z powołaniem i posługą diakona stałego.

W pierwszym dziale niniejszego tomu, zawierającym materiały i opracowania, znalazło się pięć tekstów. Część tę rozpoczyna refleksja na temat posługi słowa diakona stałego, autorstwa ks. dk. Waldemara Rozynkowskiego, będącej jednym z trzech zasadniczych obszarów służby diakona. Drugi tekst, autorstwa prof. Marka Marczewskiego, przybliża czytelnikom najnowszy List apostolski papieża Franciszka dotyczący liturgii – Desiderio desideravi. W trzecim tekście ks. dk. Jan Ogrodzki przywołuje 72 uczniów wysłanych przez Jezusa i opisując ich zadanie, pyta: Uczniowie, a może: diakoni? Autor pisze: „Tymi uczniami Jezusa, którzy idą i przybliżają ludziom Jezusa, którzy mogą dać im wiele z Jezusa, ale nie mogą dać wszystkiego tego, co apostołowie, są np. diakoni stali”. Czwarty tekst, autorstwa Marka Marczewskiego, ks. Erwina Matei oraz ks. dk. Waldemara Rozynkowskiego, jest głosem w dyskusji na temat wykształcenia teologicznego diakonów stałych. Ostatni tekst tej części, autorstwa ks. dk. Alberta Karkosza, jest refleksją historyczną i został poświęcony obecności diakonów: św. Franciszka z Asyżu, św. Szczepana oraz św. Wawrzyńca w archidiecezji katowickiej jako patronów parafii.

Druga część aktualnego tomu, zatytułowana Homilie, zawiera homilię abpa Wiktora Skworca, którą wygłosił podczas Eucharystii z udzieleniem święceń diakonatu.

W trzeciej części prezentujemy świadectwo rozeznawania powołania, formacji do przyjęcia święceń oraz posługi pochodzącego z Polski ks. dk. Mariusza Bilskiego, który posługuje w Kościele w Wielkiej Brytanii.

W czwartej części czasopisma znajdziemy recenzje i omówienia kilku książek, wartych polecenia jako lektury dla diakonów stałych i osób zainteresowanych tym powołaniem. Spotykamy tam omówienie dwóch książek Marka Marczewskiego: Matka diakonów oraz Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość…, którego autorem jest ks. dk. Waldemar Rozynkowski; ponadto 4. tom Diakonatu stałego w Kościele w Polsce autorstwa Marka Marczewskiego. Część tę zamyka tekst ks. dk. Jarosława Duszaka, będący omówieniem książki Żony pastorów czyli życie trudne, lecz nie nudne, która wprawdzie nie pochodzi z kręgów katolickich, ale może być interesującą lekturą, poszerzającą spojrzenie na funkcjonowanie małżeństw diakonów stałych.

Prezentowany numer „Diakona” zamyka część zatytułowana Wydarzenia, w której przedstawiono niektóre fakty z ostatniego roku: adwentowy dzień skupienia na Jasnej Górze w 2022 r. autorstwa ks. dk. Waldemara Rozynkowskiego oraz ogólnopolskie rekolekcje dla diakonów stałych i ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w Świętej Lipce autorstwa Krzysztofa Kaputa. Ponadto w tej części znajduje się relacja z uroczystości święceń diakonatu stałego, które miały miejsce w archidiecezji katowickiej w 2022 r., którą przygotował Krzysztof Kaput.

Do pobrania: Od Redakcji i Spis treści

Warunki zamówienia czasopisma:

Cena 1 egzemplarza wynosi 30,00 zł. Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą. Dodatkowo doliczany jest koszt pakowania i przesyłki. Zamówienia prosimy przesyłać pod adres:

Redakcja Diakon

PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a

e-mail: daikon.redakcja@gmail.com

Należność, po otrzymaniu zwrotnej informacji potwierdzającej otrzymanie zamówienia i możliwość jego realizacji oraz koszt całkowity, prosimy wpłacać na konto Diecezjalnego Ośrodka Formacyjnego, 45-032 Opole, ul. Kard. Kominka 1a:

Bank Spółdzielczy w Opolu, nr 67 8898 0003 2001 0000 1094 0001