Sympozjum „Diakonat stały w Kościele w Polsce. Powołanie – posługa – świadectwo”, Opole 18 września 2021 r.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Diecezjalny Ośrodek Formacyjny w Opolu

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

ogólnopolskim sympozjum

 

Diakonat stały w Kościele w Polsce

Powołanie – posługa – świadectwo

 

W 10 rocznicę wprowadzenia diakonatu stałego w diecezji opolskiej

 

Sympozjum odbędzie się w Opolu w sobotę 18 września 2021 roku

(prawdopodobnie hybrydowo, tzn. w Sali Wydziału Teologicznego

oraz na platformie MS Teams)

 

Pierwsze święcenia diakonatu stałego w Kościele w Polsce miały miejsce w 2008 roku. Już trzy lata później, w 2011 roku diakonat stały został wprowadzony w diecezji opolskiej. (Dekret bpa Andrzeja Czai z 4 X 2011 r.) W tym roku mija więc 10 lat od tego ważnego w historii diakonatu w naszym kraju wydarzenia. Warto je bowiem odnotować nie tylko w perspektywie obecności diakonów stałych w diecezji opolskiej, ale także ze względu na znaczenie ośrodka opolskiego w formowaniu diakonów stałych posługujących w różnych diecezjach Polski, a także i poza granicami naszego kraju. Poza tym diecezja opolska odgrywała i odgrywa nadal ważną rolę w odkrywaniu i swoistej promocji powołania diakonatu stałego w Kościele w naszym kraju.

Chcemy, aby jubileusz opolski stał się okazją do spojrzenia na historię, teraźniejszość oraz i przyszłość diakonatu stałego w Kościele w Polsce. Podczas sympozjum skupimy się na trzech wiodących zagadnieniach:

  1. Powołanie: chcemy odwołać się do historii, a więc do różnych działań podejmowanych w związku z wprowadzaniem diakonatu stałego w Kościele w Polsce, np. tworzeniem środowisk zainteresowanych diakonatem, powoływaniem do istnienia ośrodków formacyjnych dla diakonów stałych, tworzeniem różnych dzieł, które wspierają i odkrywają powołanie diakona stałego, np. czasopisma „Diakon”, serwisu informacyjnego diakonat.pl itd.
  2. Posługa: zachęcamy do podzielania się doświadczeniem oraz wskazaniem przestrzeni możliwości obecności posługi diakonów stałych w Kościele w Polsce.
  3. Świadectwo: zachęcamy do podzielania się świadectwem obecności diakonów stałych w Kościele w Polsce. Zapraszamy różne osoby oraz środowiska, np.: księży, diakonów i ich rodziny oraz wszystkich tych, którzy zetknęli się z posługą diakonów stałych w Kościele w Polsce.

 

Tematy referatów oraz chęć uczestniczenia w sympozjum należy zgłosić u sekretarza sympozjum:

ks. dk. Jarosława Duszaka: mail: jduszak@interia.pl, tel. 790 800 916. 

Propozycje tematów wystąpień należy zgłosić do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Komitet naukowy

Ks. prof. Erwin Mateja UO

Ks. dk. prof. Waldemar Rozynkowski UMK

Formularz zgłoszenie (PDF) – do pobrania

Formularz zgłoszenia (DOCX)- do pobrania

Informacja o sympozjum (PDF) – do pobrania