Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 4, Tradycja – posługa – świadectwo, red. W. Rozynkowski, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2022, ss. 376.

SPIS TREŚCI TOMU 4

TRADYCJA
O. Bazyli Degórski OSPPE, Diakonisy w Kościele pierwszych wieków
Akol. Łukasz Wolański, Garść uwag praktycznych o dalmatyce i nie tylko
Akol. Łukasz Wolański, Znaczenie admissio i posług w formacji diakonów stałych
Maciek Kiliszek, akol. Łukasz Wolański, Diakon stały a sutanna
Dariusz Chmielewski, Powołanie do diakonatu: rozeznanie- badanie- rozpoznanie- ocena
Ks. Rajmund Ponczek, Spotkania w drodze z… Jezusem, Bartymeuszem
Dk. Marek Czogalik, Obecność diakonów w Rudach
Dk. Waldemar Rozynkowski, Święty Szczepan – patron prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zapiskach więziennych
Łukasz Starczewski, Kult św. Wawrzyńca na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej – zarys problematyki badawczej
POSŁUGA
Bp Andrzej Czaja, Posługa diakona w Kościele
Marek Marczewski, Wielkością jest służba. Spory o precedencję wśród uczniów Jezusa
Marek Marczewski, Diakon stały w służbie dzieciom Kościoła naznaczonych miłością zranioną i zagubioną
Marek Marczewski, Diakon i diakonat w świetle uniżenia i wywyższenia Chrystusa, czyli o budowaniu (urzeczywistnianiu się) Kościoła jako lumen gentium
Dawid MakowskiPosługa diakona jako źródło i wypełnienie niższych stopni kościelnego posługiwania
Dk. Tomasz Chmielewski, Diakon – sługa Słowa
Dk. Jan Ogrodzki, Diakon w służbie tu i teraz
Dk. Waldemar Rozynkowski, Prymas bł. Stefan Wyszyński o postawie służby- słowa, które mogą zainspirować diakonów stałych
Dk. Adam Runiewicz, Kolejne doświadczenia praktycznego wymiaru posługi Caritas diakonów stałych w Kościele w Polsce
HOMILIE
Bp Jacek Jezierski, Każdy diakon pragnie upodobnić się do Chrystusa
Bp Jacek Jezierski, Misja diakona dotyczy całego życia
Bp Rudolf Pierskała, Diakon sługą
Bp Rudolf Pierskała, Trzy lekcje św. Stanisława Kostki
ŚWIADECTWO
Dk. Grzegorz Białek, „Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże”
Dk. Dawid Gogolewski, Bóg jest miłością!
Dk. Krzysztof Łaszuk, Diakon stały – przyjaciel i sługa Jezusa
Dk. Mateusz Starczewski, Aby służba nie pozostała wyłącznie w sferze pragnień

Podobne wpisy