ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA DLA DIAKONÓW STAŁYCH DIECEZJI OPOLSKIEJ I KANDYDATÓW DO DIAKONATU

Ojciec Duchowny diakonów stałych diecezji opolskiej, ks. Przemysław Seń, zaprasza diakonów stałych i kandydatów odbywających formację przygotowującą do diakonatu stałego, na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się w dniu 21 grudnia 2019 r. w Ośrodku Formacyjnym Diecezji Opolskiej w Opolu, ul. Kard. B. Kominka 1. Rozpoczęcie o godzinie 14.00.