Diakonat stały. Historia – teologia – duchowość

Marczewski M., „Diakonat stały. Historia – teologia – duchowość”, Lublin 2019, ss. 299.

 

Ze Wstępu Autora:

„Złożona w ręce Czytelnika książka powstałą dzięki inspiracji Księdza Profesora Helmuta J. Sobeczki. Także jej podział na trzy części: Historia – Teologia – Duchowość. Zawarłem w niej wybrane teksty, które powstawały w trakcie moich studiów nad diakonatem stałym i jego promocją w Kościele rzymskokatolickim w Polsce. Skoro mowa o wsparciu idei diakonatu stałego w teologii i praktyce Kościoła w Polsce, to należy wspomnieć Osobę Księdza Biskupa Teofila Wilskiego oraz Księdza Biskupa Andrzeja Czaji. Dzięki Nim i ich braciom w biskupstwie idea diakonatu stałego w Polsce stała się i staje rzeczywistością.”

 

Książkę można kupić w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu – kontaktując się z ks. Erwinem Mateją (692 450 719; emateja@uni.opole.pl).

 

SPIS TREŚCI

Hitoria

    Teksty

 1. Diakonat w starożytnym prawodawstwie
 2. O przyczynach zaniku diakonatu stałego w Kościele Zachodnim
 3. Posługa charytatywna diakona w Kościele pierwszych wieków
 4. »Modląc się położyli na nich ręce« (Dz 6,6). Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim
 5. Diakonat stały w Kościele rzymskokatolickim w Polsce

Teologia (bp prof. dr hab. Andrzej Czaja)

Teksty

 1. Kościół a diakon. U źródeł współzależności
 2. Teologia rytu święceń diakonatu
 3. teologiczna refleksja nad urzędem i posługą diakona
 4. »Sitz im Leben« diakonatu i »caritas« Kościoła (Dz 6, 1-6)
 5. Diakonat – znak żywotności Kościoła

Duchowość

Teksty

 1. Chrystus Diakon i Sługa
 2. Teologia Chrystusa Sługi jako odpowiedź na »znaki czasu«
 3. Formacja diakonów stałych
 4. Charakterystyczne cechy duchowości diakona stałego
 5. diakon, przypomnienie służby Kościoła, sakrament Chrystusa Sługi

Zakończenie

Bibliografia

Nota bibliograficzna