Rekolekcje dla diakonów stałych i osób zainteresowanych 2023

Bracia Diakoni!

Zainteresowani diakonatem stałym!

Zapraszamy na rekolekcje diakonów stałych, oczywiście wraz z żonami  oraz osoby zainteresowane powołaniem diakona stałego. W tym roku  rekolekcje odbędą się w diecezji opolskiej.

Termin: Nysa 6- 9 lipca 2023 roku

Miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie (www),  w diecezji opolskiej.

Początek rekolekcji w czwartek 6 lipca, zakwaterowanie od godz. 16.00,  o godz. 18.00 kolacja, zakończenie w niedzielę 9 lipca, po obiedzie,  ok. godz. 13.00. Koszt 500 zł od osoby.

Bardzo proszę aby osoby zainteresowane rekolekcjami dokonały wpłaty  zaliczki w kwocie 100 zł (od osoby) na konto diakona Jarosława  Duszaka; adres: Osiedle Sady 2D/10, 47-303 Krapkowice,

nr konta: 68  2530 0008 2011 1041 8052 0001 

najpóźniej do 31 maja 2023 roku, z  dopiskiem: „Rekolekcje Nysa 2023 – [nazwisko i imię]”.

Zgłoszenia przyjmuje dk. Jarosław Duszak, elektronicznie:  jduszak@interia.pl lub telefonicznie: 790 800 916.

Prosimy, aby diakoni zabrali alby i stuły.

Szczęść Boże!

Dk. Waldemar Rozynkowski, dk. Jarosław Duszak