W Wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie ukazał się kolejny tom:  Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 5, Historia – posługa – duchowość, Pelplin 2023, ss. 247

 

 

 

Tomy wcześniejsze:

tom 1, Historia – teologia – wyzwania

tom 2, Powołanie – posługa – duchowość

tom 3, Powołanie – duchowość – świadectwo

tom 4, Tradycja – posługa – świadectwo

 

Ze spisu treści tomu 5:

Historia

Bazyli Degórski OSPPE, Diakoni północnej Afryki łacińskiej w świetle kanonów synodów z IV i V wieku

Ks. Rajmund Ponczek, Diakoni Kościoła

Łukasz Włodarski, Kult diakonów w diecezji płockiej w świetle wezwań kościołów parafialnych

Dk. Waldemar Rozynkowski, Zapiski bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego podczas rekolekcji przed przyjęciem subdiakonatu i diakonatu- inspiracją dla diakonów stałych

Dk. Marek Czogalik, Błogosławiony ks. Jan Macha- świętość na nieświęte czasy

Marek Marczewski, Ks. Erwin Mateja, Dk. Waldemar Rozynkowski, O potrzebie pełnego wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce (do pobrania)

 

Posługa

Marek Marczewski, Diakon stały jako przygotowujący wierzących do małżeństwa i rodziny

Marek Marczewski, Diakon stały animatorem i formatorem parafialnych ruchów kościelnych

Marek Marczewski, Diakon stały w parafii

Maciej H. Dąbrowski, Akol. Łukasz Wolański, Sacerdotalizacja jako zagrożenie tożsamości diakońskiej

Dk. Bogdan Sadowski, Nie tylko rubryki

Barbara i dk. Andrzej Chołaszczyńscy, W posłudze małżeństwom i rodzinom

Marcin Czyżowicz, Posługa diakona w kościołach niekatolickich

Kornelia Czogalik, Niezauważane w szkolnych lekturach. Kilka pomysłów do wykorzystania przez diakonów

 

Duchowość

Bp Rudolf Pierskała, Czuwajcie na Eucharystii

Dk. Jan Ogrodzki, O duchowości diakona słów kilka

Dk. Jan Ogrodzki, Diakon- umiłowany syn

Dk. Krzysztof Łaszuk, Diakon to tragarz

Dk. Cezary Uszyński, Wdzięczny za dar powołania

 

Do pobrania: spis treści oraz wstęp

 

Podobne wpisy