Święcenia diakonów stałych w diecezji opolskiej

W dniu 29 czerwca 2020 roku, w Kościele Ducha Świętego w Krapkowicach, bp. Andrzej Czaja udzieli święceń diakonatu stałego dwóm kandydatom: Jerzemu Demskiemu oraz Jarosławowi Duszakowi. Sakrament  święceń zostanie udzielony podczas Mszy św. o godzinie 11.00.

Obydwaj kandydaci ukończyli Studium Uzupełniające do Diakonatu Stałego w Opolu.

Jarosław Duszak będzie posługiwał w rodzinnej parafii Ducha Świętego w Krapkowicach. Od 27 lat mąż Małgorzaty. Tato trójki dzieci – Michała, Magdaleny i Joanny. Dziadek rocznego Franka. Od 5 lat nadzwyczajny szafarz Komunii św. Ukończył studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 36 lat związany ze środowiskiem osób niesłyszących. Aktualnie pracuje w Opolskim Oddziale Polskim Związku Głuchych w charakterze tłumacza języka migowego.

Jerzy Demski, pochodzący z parafii św. Jana Chrzciciela Łącku (diec. tarnowska), przygotowuje się do pracy na misjach w Kazachstanie. Żonaty ze Stanisławą, ojciec czwórki dorosłych dzieci. Od początku lat 90-tych katecheta. Wraz z żoną prowadzili przez 18 lat poradnię dla narzeczonych. Przez 12 lat, począwszy od 1989 roku, jeździli do dwóch diecezji na Słowacji, by pomagać w tworzeniu się duszpasterstwa rodzin. Wielokrotnie byli na wyjazdach misyjnych w: Republice Naddniestrzańskiej, Turkmenistanie, Kirgistanie i Kazachstanie. Prowadzili rekolekcje dla rodzin i różnych wspólnot. Przetłumaczyli ponad 40 pozycji książkowych z j. angielskiego.

Diecezja opolska zyska dwóch nowych diakonów stałych, których od 29 czerwca będzie w diecezji 10 (w tym dwóch misjonarzy).

Polecajmy Bogu kandydatów na nowych diakonów stałych.

Będzie można oglądać uroczystość wykorzystując podgląd z kamery zainstalowanej w kościele pod adresem:

http://parafia.krapkowice.com.pl/kamera