Posługa lektoratu w Opolu

W dniu 21 czerwca 2020 r. trzech kandydatów (spośród czterech) przygotowujących się do diakonatu stałego w Ośrodku w Opolu przyjęło z rak bpa Rudolfa Pierskały posługę lektoratu.  Byli to: Denis Opioła (diecezja opolska), Waldemar Wczasek (diecezja opolska) oraz Wojciech Dąbrowski (diecezja legnicka). Czwarty kandydat do diakonatu stałego Dariusz Bak (diecezja legnicka) jest już stałym akolitą w swojej diecezji.