Marek Marczewski, Matka diakonów, Lublin 2023

Marek Marczewski, Matka diakonów, Lublin 2023, ss. 153

 

 

Ukazała się kolejna książka prof. Marka Marczewskiego z Lublina, która została dedykowana diakonom stałym posługującym w  Kościele w Polsce. Imiennie książka została dedykowana przez autora:  „Matce Kościoła, Matce diakonów i mojej Matce oraz świętej pamięci diakonowi stałemu Romanowi Wojciechowskiemu (+2 I 2022 r.)”.

Tym razem prof. M. Marczewski postanowił przybliżyć, a właściwie  odczytał diakonom stałym, postać Matki Bożej. Książka składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów oraz zakończenia:

 

I. Początki

 1. Pochodzenie i nadanie imienia Maryi.
 2. Rodowód Jezusa.
 3. Okoliczności narodzenia Jezusa (Mt 1, 18-15).
 4. Zwiastowanie narodzenia Naszego Pana (Łk 1, 26-38).
 5. Jezus syn cieśli (Mt 13, 55).
 6. Matka posługująca (Łk 1, 39-45.56).
 7. Hymn Matki Boga i hymn Kościoła (Łk 1, 46-55).
 8. Jestem Niepokalane Poczęcie.
 9. Matka bolesna (Łk 2, 33-35).
 10. Postawa Maryi wobec wielkich rzeczy przewidzianych zamysłem Bożym.
 11. »Cicha noc, święta noc« (tekst autorstwa: Emilii Lichtenberg-Kokoszki).

II. Być z tymi, którzy należą do Ojca Jezusa

 1. Dwunastoletni Jezus w świątyni (Łk 2, 41-52).
 2. Życie Jezusa w Nazarecie (Łk 2, 51-52).
 3. Prawo Bożego dziecięctwa (J 1, 11-13).
 4. Zatroskana Matka (J 2, 1-12).
 5. Matka i bracia Jezusa (Łk 8, 19-21).
 6. Prawdziwa rodzina Jezusa (Mt 12, 46-50).
 7. Matka braci i sióstr Syna/ Testament z krzyża (J 19, 25-27).
 8. Niewiasta i Smok (Ap 12, 1-18).
 9. Kościół jako Matka i Dziewica (tekst autorstwa ks. Franciszka Blachnickiego).
 10. Maryja w tajemnicy Chrystusa i wspólnoty Kościoła (tekst autorstwa Franciszka Blachnickiego).
 11. Ideał wychowawczy pedagogii Nowego Człowieka.

Niech zachętą do lektury książki będą słowa, które spotykamy w  Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych: „Każdy diakon będzie patrzył na Maryję z czcią i głębokim uczuciem  […]. Ta szczególna miłość do Dziewicy, Służebnicy Pana zrodzonego ze Słowa i głęboko włączonego w Słowo, będzie naśladowaniem Jego życia.  Będzie także sposobem wprowadzenia do Kościoła tego wymiaru maryjnego, który tak bardzo odpowiada powołaniu diakońskiemu”.

Dk. Waldemar Rozynkowski