Marek Marczewski, Leiturgia- martyria- diakonia. Koinonia, Lublin 2021, ss. 311

 

Spis treści i wstęp (pdf)

 

Na początku sierpnia tegoż roku ukazała się kolejna książka prof. Marka Marczewskiego z Lublina, która została dedykowana diakonom stałym posługującym w Kościele w Polsce. Przypomnijmy, że prof. M. Marczewski to teolog i pedagog pastoralny, który od początku lat 70. XX wieku interesuje się powołaniem diakona stałego. Opublikował on szereg tekstów poświęconych diakonatowi stałemu. Przez wiele lat był główną osobą w naszym kraju, która informowała o takim powołaniu w Kościele oraz podejmował szereg działań zmierzających do jego wprowadzenia w Kościele w Polsce.

Tym razem prof. M. Marszewski napisał pracę z zakresu teologii pastoralnej. Przybliżając podstawowe funkcje Kościoła, niejako odczytał je dla diakonów. Zachęcając do lektury książki przytoczę słowa jej recenzenta ks. prof. Janusza Mariańskiego: „Książka jest ofiarowana diakonom stałym w Polsce. Ich liczba stale wzrasta, także coraz więcej księży biskupów diecezjalnych decyduje się na wprowadzanie diakonów stałych w posługę zbawczą Kościoła (duszpasterstwo). Istnieje zatem potrzeba publikacji z zakresu teologii pastoralnej ogólnej i szczegółowej, bo z tego typu podręczników mogą także korzystać seminarzyści, dla których święcenia diakonatu są stopniem przejściowym do święceń prezbiteratu. Publikacja dotyczy teologii pastoralnej szczegółowej, a szczególnie podstawowych funkcji Kościoła, dzięki którym Kościół buduje się, urzeczywistnia, poprzez realizację przepowiadania słowa Bożego (martyria), sprawowanie sakramentów i celebrację Mszy świętej (leiturgia) oraz realizację posługi kościelnej w duchu służby (diakonia) i animowanie posługi miłosierdzia (Caritas). Wszystkie te funkcje służą ostatecznemu celowi, jakim jest budowanie wspólnoty w Chrystusie: koinonia en Christo”.

Książka składa się z następujących części:

Wstęp

Leiturgia

 1. Liturgia jako wyraz rozumnej służby Bożej (por. Rz 12, 1-2)
 2. Wychowanie do liturgii
 3. Kapłańska społeczność Kościoła aktualizuje się poprzez sakramenty i cnoty
 4. Kapłańska społeczność Kościoła aktualizuje się poprzez sakramenty i cnoty
 5. Kościół domowy jako wspólnota w dialogu z Bogiem

Martyria

 1. Wiara a przepowiadanie Słowa Bożego
 2. Chrześcijańska formacja dorosłych
 3. Ewangelizacja- Inicjacja- Diakonia
 4. Diakon sługą Słowa
 5. Kościół domowy jako wspólnota wierząca i ewangelizująca

Diakonia

 1. Diakonia źródłem i inspiracją podstawowych funkcji Kościoła
 2. Bóg-Stwórca – Szatan – Adam – Chrystus – Maryja. U źródeł diakonii
 3. Chrystus-Diakon w misterium Paschy (a) (bp Zbigniew Kiernikowski)
 4. Chrystus-Diakon w misterium Paschy (b) (bp Zbigniew Kiernikowski)
 5. Rodzina/Kościół domowy wspólnotą w służbie człowieka

Zakończenie: Koinonia

(ks. dk. Waldemar Rozynkowski)

 

Książkę można nabyć w Studium Uzupełniającym do Diakonatu Stałego w Opolu, pisząc do ks. prof. Erwina Matei na adres mailowy: emateja@diecezja.opole.pl lub emateja@uni.opole.pl

Opłata za książkę jest cegiełką na rzecz Studium i wynosi 20,00 zł za egzemplarz. Do każdej przesyłki będzie doliczany koszt pakowania i opłaty pocztowej.

Podobne wpisy