ŚWIĘCENIA DIAKONATU – Jerzy Demski i Jarosław Duszak

Kolejni diakoni stali w Polsce

Diecezja opolska ma nowego, już dziewiątego diakona stałego. W poniedziałek 29 czerwca 2020 r., w dniu uroczystości świętych Piotra i Pawła, biskup Andrzej Czaja święceń diakonatu udzielił dwóm kandydatom: Jarosławowi Duszakowi z diecezji opolskiej oraz Jerzemu Demskiemu, który będzie swoją posługę pełnił na terenie Administratury Apostolskiej Atyrau w Kazachstanie. Święcenia odbyły się w kościele parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Krapkowicach. Jest to parafia, w której mieszka i będzie posługiwał nowo wyświęcony diakon stały Jarosław Duszak. Dk. Jarosław Duszak ukończył studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a następnie przygotowanie w  Studium Uzupełniającym do Diakonatu Stałego w Opolu. W święceniach uczestniczył ks. prof. Helmut Sobeczko, odpowiedzialny za ośrodek opolski oraz  11  diakonów stałych. Na pamiątkowym obrazku dk. Jarosław umieścił słowa z  Modlitwy Pańskiej: „…niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.” (Mt 6,10)

 

Relację z uroczystości święceń diakonatu stałego Jarosława Duszaka można przeczytać w opolskim  Gościu Niedzielnym (obszerna galeria) lub w NTO.

Relację z uroczystości święceń diakonatu stałego Jerzego Demskiego  można przeczytać w tarnowskim Gościu Niedzielnym.