Kolejny diakon stały w Polsce

Diecezja świdnicka ma pierwszego w jej historii diakona stałego. W dniu 10 sierpnia 2020 r., święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, biskup Marek Mendyk, ordynariusz diecezji świdnickiej,  udzielił święceń diakonatu Tadeuszowi Dubickiemu. Święcenia odbyły się w katedrze świdnickiej p.w. św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.  Jest to parafia katedralna, w której będzie posługiwał nowo wyświęcony diakon stały. Dk. Tadeusz Dubicki ukończył studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a następnie przygotowanie w  Studium Uzupełniającym do Diakonatu Stałego w Opolu. W święceniach uczestniczył bp. senior diecezji świdnickiej Ignacy Dec, ks. prof. Erwin Mateja, odpowiedzialny za opolskie Studium oraz  4  diakonów stałych.  

Relację z uroczystości święceń diakonatu stałego ks. dk. Tadeusza Dubickiego można przeczytać w świdnickim Gościu Niedzielnym (relacja 1, relacja 2) lub świdnickiej Niedzieli.