Kolejny diakon stały w Polsce

Diecezja opolska ma nowego, już ósmego diakona stałego. W niedzielę 30 czerwca 2019 r. biskup Rudolf Pierskała święceń diakonatu udzielił Piotrowi Kowalczykowi. Święcenia odbyły się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego w Roszowickim Lesie. Jest to parafia, w której mieszka i będzie posługiwał nowo wyświęcony diakon stały. Dk. Piotr Kowalczyk ukończył studia teologiczne, a następnie przygotowanie w  Studium Uzupełniającym do Diakonatu Stałego w Opolu. W święceniach uczestniczył ks. prof. Helmut Sobeczko, odpowiedzialny za ośrodek opolski oraz 6  diakonów stałych. Na pamiątkowym obrazku dk. Piotr umieścił słowa z  Psalmu 37, z wersetu 5: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu: On sam będzie działał”.

dk. Waldemar Rozynkowski

Relację z uroczystości święceń diakonatu stałego Piotra Kowalczyka można przeczytać w opolskim  Gościu Niedzielnym (obszerna galeria).