REKOLEKCJE WARSZAWA 2016

 

Rekolekcje dla diakonów stałych, ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w Polsce

(Warszawa, 26-28 sierpnia 2016 r.)

W dniach 26-28 sierpnia 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym  Archidiecezji Warszawskiej na Bielanach w Warszawie miały miejsce rekolekcje diakonów stałych. Dni skupienia były skierowane nie tylko do diakonów stałych w Polsce, ale także do ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju.

W rekolekcjach wzięło udział ponad 30 osób, w tym 9 diakonów stałych: dk. Bogdan Sadowski- główny organizator rekolekcji (archidiecezja warszawska); dk. Tadeusz Cieślik (archidiecezja katowicka); dk. Marek Czogalik (diecezja gliwicka); dk. Czesław Cebulla, dk. Ryszard Kłoś, dk. Rudolf Syga, dk. Rudolf Wilczek (wszyscy z diecezji opolskiej); dk. Tomasz Chmielewski, dk. Waldemar Rozynkowski (diecezja toruńska). Czterem diakonom stałym towarzyszyły ich małżonki. Pozostali uczestnicy, to zainteresowani powołaniem oraz obecnością diakonatu stałego w Kościele w Polsce, którzy przyjechali z kilku archidiecezji i diecezji: bydgoskiej, gdańskiej, gnieźnieńskiej, opolskiej, pelplińskiej, siedleckiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej.

Uczestnikiem rekolekcji był także ks. Marcin Bonk proboszcz parafii w pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dąbrowie w diecezji opolskiej. W tej parafii posługuje diakon stały Czesław Cebula. Obecność ks. Marcina była dla nas bardzo cenna. Jako proboszcz dzielił się z nami doświadczeniem posługi diakona stałego, wskazując na konkretne płaszczyzny jego obecności i zaangażowania.

Przypomnijmy, że od czerwca 2016 roku w kilku diecezjach w Polsce posługuje już 21 diakonów stałych. Ostatnie święcenia miały miejsce w Szczecinie. Dnia 18 czerwca tegoż roku ks. arcybiskup Andrzej Dzięga udzielił w katedrze szczecińskiej święceń diakonatu 4 mężczyznom.

Czas rekolekcji wypełniony był: Eucharystią, liturgią godzin, konferencjami, dyskusją oraz świadectwami posługi diakonów stałych. W sobotę w programie rekolekcji znalazł się wyjazd do Świątyni Opatrzności Bożej. Na początku zwiedziliśmy cały obiekt, a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą przeżywaliśmy wspólnie z parafianami. Uczestniczyliśmy także w kilku interesujących spotkaniach formacyjnych.

Ks. Adrian Zawadzki z parafii Matki Bożej Różańcowej z Piaseczna pod Warszawą, podczas sobotniej konferencji, odwołał się do głównych ksiąg liturgicznych, w których opisano posługę diakona. Charakteryzując posługę diakonów stałych zachęcał ich szczególnie do częstego udzielania błogosławieństwa, poczynając od członków ich rodzin. Stwierdził, że posługa wyrażająca się poprzez błogosławieństwo powinna być na stałe obecna w życiu diakona stałego.

Dk. Waldemar Rozynkowski z Torunia wygłosił dwie konferencje. W sobotę 27 sierpnia podzielił się z zebranymi refleksją nad doświadczeniem i wyzwaniami w posłudze diakona stałego w Polsce. Przypomnijmy, że pierwszy diakon stały został wyświęcony w Polsce w czerwcu 2008 roku. Tak więc w Kościele w Polsce od 8 lat uczymy się obecności i posługi diakona stałego. Chociaż jest to niedługi czas to jednak niezwykle bogaty w zupełnie nowe doświadczenia duszpasterskie w naszym kraju. W niedzielę natomiast został przez niego podjęty niezwykle ważny temat dotyczący roli żony, a szerzej najbliższej rodziny, w posłudze diakona stałego w Polsce. Punktem wyjścia do refleksji nad tym tematem były zapisy w podstawowym dokumencie wyznaczającym ramy funkcjonowania diakonatu stałego w Polsce, mianowicie w Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Nie mamy wątpliwości, że podjęty temat dopomina się zainteresowania i, że będzie podejmowany podczas kolejnych spotkań i rekolekcji środowiska diakonów stałych.

Dk. Rudolf Wilczek posługujący w parafii w Pietrowicach Wielkich w diecezji opolskiej, przybliżył zebranym spotkanie diakonów stałych, które to miało miejsce w Rzymie oraz w Asyżu w dniach od 21 do 25 października 2015 roku. Około 600 diakonów stałych, pochodzących z 35 krajów spotkało się, aby przeżywać uroczystości jubileuszowe z okazji 50 rocznicy przywrócenia w Kościele diakonatu stałego przez Sobór Watykański II.

Dk. Bogdan Sadowski z Warszawy podzielił się natomiast z zebranymi swoim bogatym doświadczeniem pracy w mediach. Jako wieloletni dziennikarz zwrócił uwagę na różne wyzwania, a nawet zagrożenia, jakie pojawiają się w relacji Kościół a media, duchowni (w tym diakoni stali) a media oraz szerzej wierni a media.

Ważnym wydarzeniem naszych rekolekcji było niedzielne spotkanie z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem. Podzielił się on z nami postrzeganiem obecności diakonatu stałego w Kościele na świecie oraz w Polsce, a szczególnie w swojej archidiecezji. Ksiądz kardynał przewodniczył także Eucharystii, która kończyła nasze rekolekcyjne spotkanie.

Na zakończenie rekolekcji ustaliliśmy, że w 2017 roku spotkanie diakonów stałych, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju, odbędzie się prawdopodobnie na początku lipca w diecezji gliwickiej. Już dzisiaj na nie serdecznie zapraszamy.

Dk. Waldemar Rozynkowski