REKOLEKCJE TORUŃ 2015

 

Rekolekcje dla stałych diakonów w Polsce

W dniach 2-5 lipca 2015 roku w Przysieku pod Toruniem w ośrodku Caritas Diecezji Toruńskiej odbyły się rekolekcje dla stałych diakonów. Były one skierowane do wszystkich stałych diakonów w Polsce, ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w Kościele. W rekolekcjach wzięły udział 32 osoby, w tym 10 diakonów stałych, posługujących w następujących diecezjach: w archidiecezji warszawskiej: dk. Piotr Maciejewski, dk. Bogdan Sadowski; w diecezji ełckiej: dk. Stanisław Dziemian; w diecezji opolskiej: dk. Czesław Cebulla, dk. Ryszard Kłoś, dk. Rudolf Syga, dk. Rudolf Wilczek; w diecezji toruńskiej: dk. Tomasz Chmielewski, dk. Mariusz Malinowski, dk. Waldemar Rozynkowski. Przypomnijmy, że obecnie w strukturach diecezjalnych w Polsce posługuje 13 diakonów stałych (kolejni zostaną wyświęceni we wrześniu b.r.).

Przypomnijmy, że diakonat stały został przywrócony w Kościele podczas Soboru Watykańskiego II. Dwa lata po zakończeniu soboru, w 1967 roku papież Paweł VI ogłosił ogólne normy przywrócenia w Kościele diakonatu stałego. Dnia 28 VI 1968 roku w katedrze w Kolonii pierwszych pięciu żonatych mężczyzn otrzymało świecenia diakonatu stałego. Obecnie na świecie w Kościele posługuje przeszło 43 tys. diakonów stałych.

W Polsce, biskupi podjęli decyzję o wprowadzeniu diakonatu stałego w 2001 roku. Na początku 2004 roku watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zatwierdziła dokument Konferencji Episkopatu Polski pt. Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Pierwszy ośrodek przygotowujący kandydatów do stałego diakonatu powołał do istnienia w Przysieku pod Toruniem w 2005 roku ordynariusz toruński bp Andrzej Suski. Pierwsze święcenia diakonatu stałego w Polsce miały miejsce w Toruniu dnia 6 VI 2008 roku, otrzymał je Tomasz Chmielewski z rąk ks. bpa Andrzeja Suskiego

Uczestnicy ćwiczeń duchowych w Przysieku podejmowali refleksję nad powołaniem oraz posługą diakona stałego w Kościele. Rekolekcje rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Andrzej Suski. Nauki konferencyjne głosili kolejno: ks. Adam Ceynowa, ks. prof. Dariusz Kotecki, ks. prof. Helmut Sobeczko, ks. dr hab. Daniel Brzeziński, ks. bp Józef Szamocki, ks. Daniel Adamowicz oraz dk. prof. Waldemar Rozynkowski. Wszystkie dni rekolekcyjne wypełnione były: Eucharystią, liturgią godzin, konferencjami, dyskusją oraz świadectwami posługi stałych diakonów. W programie rekolekcji znalazły się także wyjazdy, między innymi  do: Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu,  czy miejsca uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

Dk. Waldemar Rozynkowski