REKOLEKCJE RUDY 2017

Rekolekcje dla diakonów stałych w Polsce

50 lat od przywrócenia diakonatu stałego w Kościele

 

W dniach 6-9 lipca 2017 roku w Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach miały miejsce rekolekcje diakonów stałych posługujących w kilku diecezjach w Polsce. Dni skupienia były skierowane nie tylko do diakonów stałych, ale także do ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju. Były to już czwarte z kolei rekolekcje, w poprzednich latach odbyły się one w: Głuchołazach, Przysieku pod Toruniem oraz w Warszawie. Głównym organizatorem tegorocznych rekolekcji był dk. Marek Czogalik z diecezji gliwickiej.

W rekolekcjach wzięło udział 31 osób, w tym 12 diakonów stałych: dk. Piotr Maciejewski, dk. Bogdan Sadowski z archidiecezji warszawskiej; dk. Bogdan Boruta, dk. Tadeusz Cieślik, dk. Albert Karkosz z archidiecezji katowickiej; dk. Marek Czogalik z diecezji gliwickiej; dk. Czesław Cebulla, dk. Piotr Joszko, dk. Ryszard Kłoś, dk. Rudolf Syga, dk. Rudolf Wilczek z diecezji opolskiej; dk. Waldemar Rozynkowski z diecezji toruńskiej. Siedmiu diakonom stałym towarzyszyły ich małżonki.

Pozostali uczestnicy, to osoby przygotowujące się do przyjęcia święceń, bądź też rozeznające powołanie do diakonatu stałego. Przyjechali oni z kilku archidiecezji i diecezji w Polsce: Mirosław Kućmierz z archidiecezji katowickiej, Piotr Kowalczyk z diecezji gdańskiej, Roman Skarupa z diecezji gliwickiej, Jarosław Duszak (był obecny wspólnie z żoną Małgorzatą) z diecezji opolskiej, Jacek Słoniec z diecezji pelplińskiej, Dariusz Chmielewski z archidiecezji poznańskiej, Cezary Uszyński (był obecny wspólnie z żoną Magdaleną) z archidiecezji warszawskiej oraz Artur Elceser z diecezji warszawsko-praskiej. Jeden z uczestników, Krzysztof Mainka, przyjechał z archidiecezji w Paderborn w  Niemczech. Od kilku lat przygotowuje się tam do przyjęcia święceń diakonatu stałego.

Rekolekcje wypełnione były: codzienną mszą św., liturgią godzin, modlitwą różańcową, Apelem Jasnogórskim, Drogą Krzyżową, nauczaniami oraz dzieleniem się doświadczeniami posługi diakońskiej. W piątek 7 lipca, przed południem wysłuchaliśmy najpierw konferencji oraz wprowadzenia ks. dr Franciszka Koeniga proboszcza parafii w Rusinowicach w diecezji gliwickiej do lectio divina, a następnie zostaliśmy zachęceni do podjęcia takiego spotkania ze Słowem Bożym. Następnie trwaliśmy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Mogliśmy także skorzystać z sakramentu pojednania, za sprawowanie którego dziękujemy ks. F. Koenigowi oraz ks. prof. Janowi Kochelowi z Uniwersytetu Opolskiego.

W sobotę 8 lipca pielgrzymowaliśmy kolejno: do grobu bpa Józefa Nathana (1867-1947) w Branicach. Postać biskupa oraz jego dzieło czyli „Miasteczko Miłosierdzia” przybliżył nam proboszcz parafii Świętej Rodziny ks. Alojzy Nowak. Po dobrym obiedzie, który zjedliśmy w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach udaliśmy się do Bliszczyc, czyli do miejsca narodzin oraz chrztu bł. ks. Alfonsa Trackiego (1896-1946). Postać tego kapłana męczennika, który śmierć poniósł z rąk komunistów w Szkodrze w Albanii 18 lipca 1946 roku, przybliżył nam proboszcz ks. Marek Wcisło. Ostatnim miejscem, do którego udaliśmy się było Sanktuarium Matki Bożej Siedmiobolesnej w Cvilinie w Czechach. Zauważmy, że do wszystkich tych miejsc pielgrzymował wspólnie z nami biskup senior diecezji gliwickiej biskup Jan Wieczorek. Dziękujemy mu za jego obecność, za sakrament Eucharystii oraz za słowo, które do nas skierował.

W niedzielę Eucharystię przeżywaliśmy w parafii św. Anny w Babicach. Do parafii zaprosił nas proboszcz ks. Jarosław Buchenfeld, który niestety nie mógł być osobiście z nami, gdyż prowadził w tym czasie rekolekcje. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup Jan Wieczorek, a w koncelebrze uczestniczył wieloletni proboszcz parafii, obecnie będący już na emeryturze, ks. prałat Bogdan Kicinger.

W sposób szczególny dziękujemy za gościnne przyjęcie w Rudach dyrektorowi Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego ks. Janowi Rośkowi oraz Pani Joannie Lepiarczyk pracującej w tym ośrodku. Dziękujemy proboszczowi parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach ks. Sebastianowi Śliwińskiemu za to, że mogliśmy przeżywać wspólnie z parafianami Eucharystie oraz trwać na modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej. Dziękujemy na koniec organizatorowi rekolekcji dk. Markowi Czogalikowi, który jako diakon na co dzień posługuje w parafii w Babicach.

Warto odnotować, że tegoroczne rekolekcje odbyły się prawie dokładnie w 50 rocznicę przywrócenia przez papieża Pawła VI diakonatu stałego w Kościele rzymskokatolickim. Ogłoszenie ogólnych norm  dotyczących przywrócenia diakonatu stałego w Kościele miało miejsce 18 czerwca 1967 roku. Pierwsze święcenia diakonatu udzielone pięciu żonatym mężczyznom odbyły 28 czerwca 1968 roku w katedrze w Kolonii. W Kościele w Polsce pierwsze święcenia diakonatu stałego miały miejsce 6 czerwca 2008 roku w Toruniu. Obecnie na świecie w Kościele rzymskokatolickim posługuje przeszło 45 tys. diakonów stałych, w diecezjach w Polsce posługuje 26 diakonów stałych.

Dk. Waldemar Rozynkowski (Toruń)