REKOLEKCJE ROKITNO 2018

 

Rekolekcje dla diakonów stałych w Rokitnie

 

W dniach 5-8 lipca 2018 roku w domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej miały miejsce rekolekcje dla diakonów stałych posługujących w kilku diecezjach w Polsce. Zaproszenie na dni skipienia skierowane było nie tylko do diakonów, ale także do ich rodzin oraz osób zainteresowanych diakonatem stałym w naszym kraju. Były to już piąte rekolekcje organizowane dla tego środowiska w Polsce. W poprzednich latach odbyły się one w: Głuchołazach (diecezja opolska), Przysieku pod Toruniem, Warszawie oraz w Rudach (diecezja gliwicka). Tegoroczne rekolekcje za zgodą biskupa Tadeusza Lityńskiego miały miejsce w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Głównym organizatorem rekolekcji był Adam Runiewicz ze Słubic, który przygotowuje się do przyjęcia święceń diakonatu stałego.

W rekolekcjach wzięło udział 25 osób, w tym 5 diakonów stałych: dk. Piotr Maciejewski z archidiecezji warszawskiej; dk. Bogdan Boruta, dk. Albert Karkosz z archidiecezji katowickiej; dk. Czesław Cebulla z diecezji opolskiej oraz dk. Waldemar Rozynkowski z diecezji toruńskiej. W rekolekcjach uczestniczył także ks. Marcin Bonk proboszcz parafii w pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dąbrowie w diecezji opolskiej. W tej parafii mieszka i posługuje diakon stały Czesław Cebulla. Pozostali rekolektanci to osoby przygotowujące się do przyjęcia święceń, bądź też rozeznające powołanie do diakonatu stałego. Przyjechali oni z kilku archidiecezji i diecezji w Polsce: opolskiej, pelplińskiej, toruńskiej, warszawsko-praskiej oraz włocławskiej. Przypomnijmy, że obecnie w Kościele w Polsce posługuje 29 diakonów stałych, na świecie jest ich już przeszło 46 tys.

Rekolekcje wypełnione były: Eucharystią, liturgią godzin, apelem jasnogórskim, drogą krzyżową, nauczaniami oraz dzieleniem się doświadczeniem posługi diakońskiej. Podczas nieszporów rozważaliśmy tekst papieża św. Jana Pawła II skierowany do diakonów zatytułowany „Zarys duchowości diakona”. Papież wypowiedział go podczas audiencji generalnej w Rzymie dnia 20 października 1993 roku.

W piątek, 6 lipca wysłuchaliśmy konferencji ks. dra Dariusza Orłowskiego, proboszcza parafii w Wilkanowie, przez wiele lat diecezjalnego duszpasterza rodzin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Podzielił się on z nami refleksjami na temat roli rodziny w powołaniu i posłudze diakona stałego. W sobotę 7 lipca przyjechał do nas biskup Paweł Socha, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Przewodniczył on Eucharystii oraz podzielił się z nami swoim doświadczeniem spotkań z diakonami stałymi w Europie.

 

Dk. Waldemar Rozynkowski