LEKTORAT – Tadeusz Dubicki

W dniu 26 czerwca 2019 r. Tadeusz Dubicki, kandydat do diakonatu stałego z diecezji świdnickiej, przyjął posługę lektoratu z rąk J.E. ks. bpa Adama Bałabucha. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca w Świdnicy (parafia prowadzona przez Ojców Paulinów).

W uroczystości wzięli udział: żona Agnieszka, synowie Kajetan i Krystian, ks. Dominik Ostrowski,  o. Dariusz Laskowski (proboszcz, przeor wspólnoty paulińskiej w Świdnicy) oraz ks. Zbigniew Chromy.