DZIEŃ SKUPIENIA CZĘSTOCHOWA 2020

Adwentowy dzień skupienia diakonów stałych na Jasnej Górze (28 XI 2020 r.)

 

W sobotę 28 listopada 2020 roku diakoni stali posługujący w Kościele w Polsce przeżywali na Jasnej Górze swój kolejny adwentowy dzień skupienia. Już piąty raz udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, aby w tym wyjątkowym miejscu, także dla wielu z nas, dobrze rozpocząć czas adwentu, a jednocześnie zawierzyć Matce Bożej Jasnogórskiej nasze powołanie i posługę.

Pomimo, obiektywnie trudnego czasu pandemii w spotkaniu wzięło udział aż 10  diakonów stałych. Przyjechali oni z: archidiecezji katowickiej: dk. Albert Karkosz; archidiecezji warmińskiej: dk. Andrzej Wołodźko; archidiecezji warszawskiej: dk. Jan Ogrodzki; z diecezji ełckiej: dk. Stanisław Dziemian, dk. Krzysztof Gładkowski; diecezji gliwickiej: dk. Marek Czogalik; diecezji opolskiej: dk. Czesław Cebulla, dk. Jarosław Duszak, dk. Piotr Kowalczyk oraz z diecezji toruńskiej: dk. Waldemar Rozynkowski.

Obecnie, w Kościele w Polsce, w jedenastu archidiecezjach i diecezjach, posługuje 40 diakonów stałych. Warto odnotować,  że w tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich roku, naznaczonym pandemią koronawirusa, święcenia diakonatu stałego otrzymało aż 11 diakonów. Jednocześnie przeszło dwudziestu kolejnych mężczyzn przygotowuje się do święceń  diakonatu stałego, między innymi w: archidiecezji łódzkiej, archidiecezji warszawskiej, diecezji legnickiej, diecezji warszawsko-praskiej, czy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Tegoroczny dzień skupienia, z racji obostrzeń sanitarnych, wypełniła przede wszystkim Eucharystia sprawowana w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił  bp Rudolf Pierskała z Opola. Ksiądz biskup, odwołując się do czytań, zachęcał diakonów stałych do przyjęcia podczas tegorocznego adwentu postawy czuwania. Powiedział między innymi: Trzeba nam zachować właściwy dystans wobec dóbr tego świata, nie mogą stać się celem naszego życia. Dla wielu ludzi dobra tego świata stają się bożkami, którym służą. To mogą być różne rzeczy, niekoniecznie złe, ale źle używane: nie na chwałę Bogu i dla pożytku swojego i bliźnich. Troski doczesne mogą dotknąć także diakonów stałych. W czasie, który aktualnie przeżywamy, szczególną troską napawa nas epidemia koronawirusa. Doświadczamy wiele niepokoju i obaw o zdrowie swoje, naszych bliskich w rodzinie: żony, dzieci, wnuków. Epidemia zbiera śmiertelne żniwo, budząc strach przed zakażeniem.

Po błogosławieństwie miało miejsce zawierzenie diakonów stałych, ich powołania oraz posługi, Matce Bożej Jasnogórskiej. Oddania Maryi uczy nas Sługa Boży, mamy nadzieję, że już niedługo błogosławiony, Prymas Stefan Wyszyński. Diakoni stali podejmujący zawierzenie się Maryi, stają się, w pewnym sensie, jego duchowymi synami. Prymas dokonał aktu oddania się Matce Bożej w Stoczku 8 grudnia 1953 roku podczas wyjątkowo trudnego dla niego czasu, mianowicie uwięzienia. Po odzyskaniu wolności, przez kolejne lata swojej posługi, uczył Kościół w Polsce tego wyjątkowego przylgnięcia do Maryi. Zawierzał Jej wszystkie stany oraz plany i dzieła kościelne. Dlatego, nie może nas dziwić, że dzisiaj Prymas Tysiąclecia jest dla diakonów stałych bardzo czytelnym znakiem wskazującym, gdzie szukać pomocy i orędownictwa- u Maryi.

Tekst zawierzenia przygotował i odczytał dk. Marek Czogalik. Poniżej przytaczam jego treść:

 

Jasnogórska Pani, Matko, Królowo i Służebnico!

Przed Twoje oblicze w cudownej ikonie od wieków przychodzą ludzie wszelkich stanów i powołań, by dziękować za łaski, prosić o pomoc  i zawierzać Twojej opiece zarówno wielkie dzieła, jak i zwykłe codzienne posługi.

Dzisiaj, już po raz kolejny, klęka przed Tobą nasza wspólnota diakonów stałych, istniejąca i rozwijająca się w Kościele w Polsce od 2008 roku.

Tym razem gromadzimy się w tym świętym miejscu, przy sercu polskiego Kościoła w trudnym czasie nowych doświadczeń i wyzwań, jakie epidemia zgotowała nam, naszym wspólnotom i całemu światu.

Ty, Matko, jesteś niestrudzoną i potężną orędowniczką w takich utrapieniach; Twoje wstawiennictwo nieraz już ratowało ludzkie gromady, rozrywając łańcuchy choroby i śmierci, czego dowodzą kolumny wdzięczności stawiane ku Twojej czci niemal w każdym rejonie Polski i Europy.

I tym razem powierzamy Ci, o Pani, nasze losy i pandemiczne niepokoje; Matko, uproś, Matko, ubłagaj, o Matko Boża, przyczyń się za nami!

Matko Boża z Nazaretu, wierna i posłuszna Słowu, uczyń nas otwartymi na Boże natchnienia i wezwania; niech żadne nie pozostanie bez pokornej i ochoczej odpowiedzi wyrażanej słowem, czynem i postawą całego życia. Zawierzamy Ci naszą gotowość.

Matko Boża z Betlejem, gotowa na wszelkie poświęcenia dla Boga rodzącego się człowiekiem, poszerzaj granice naszej ofiarności; niech przynosi błogosławione owoce. Zawierzamy Ci nasze zamiary.

Matko Boża z Galilejskiej Kany, czujna i wrażliwa na ludzkie biedy i niepowodzenia, otwórz nasze oczy na  potrzebujących i dodawaj sił w służeniu im; niech nikogo nie przeoczymy ani nie pominiemy.  Zawierzamy Ci naszą wrażliwość.

 Matko Boża z Krzyżowej Drogi i Golgoty, współcierpiąca ze Zbawicielem świata, pomóż nam zwalczać pokusy wygód, narzekań i kierowania się własnym dobrem; niech zawsze będziemy gotowi do pomniejszania się dla Chrystusa. Zawierzamy Ci naszą pracę nad sobą.

Matko Boża z Wieczernika, niezachwiana w pewności zmartwychwstania i modlitewnym oczekiwaniu Pocieszyciela, bądź nam wzorem modlitwy i duchowej jedności z Tym, który nas powołał i nadal codziennie powołuje. Zawierzamy Ci nasze życie duchowe.

 Matko Boża z Niebieskiego Jeruzalem, do końca czasów broniąca Kościoła w duchowej walce z jego przeciwnikiem, umacniaj nas w niezachwianej wierności Kościołowi; niech nasza miłość ku niemu i świadectwo życia budują wiarę wspólnot, którym służymy. Zawierzamy Ci naszą lojalność.     

Matko Boga, Królowo świata, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen.

 

Kolejny adwentowy dzień skupienia diakonów stałych posługujących w Kościele w Polsce został zaplanowany na sobotę 27 listopada 2021 roku.

 

dk. Waldemar Rozynkowski

(diecezja toruńska)