DZIEŃ SKUPIENIA PODKOWA LEŚNA 2016

 

Dzień skupienia stałych diakonów

W sobotę 28 XI 2015 r. w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej pod Warszawą diakoni stali przeżywali swój dzień skupienia. Wzięło w nim udział czterech diakonów, trzech z archidiecezji warszawskiej: dk. Bogdan Sadowski, dk. Piotr Maciejewski, dk. Jan Ogrodzki oraz jeden z diecezji toruńskiej: dk. Waldemar Rozynkowski. W dniu skupienia uczestniczyli także zainteresowani powołaniem diakona stałego: Cezary Uszyński z parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz Krzysztof Wolski z parafii św. Andrzeja Boboli w Markach.

Dzień skupienia wypełniły: Eucharystia, której przewodniczył ks. Krzysztof Kiełpiński z diecezji toruńskiej, liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, nauczania, dzielenie się doświadczeniem posługi diakońskiej oraz spotkanie z siostrami terezjankami. Tematem wiodącym skupienia były słowa: Nowe życie w Chrystusie, czyli hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który rozpoczął się od I niedzieli Adwentu 2015 roku.

Dk. Waldemar Rozynkowski