DZIEŃ SKUPIENIA CZĘSTOCHOWA 2016

 

Zawierzenie Matce Bożej Jasnogórskiej diakonów stałych w Polsce

 

Dnia 3 XII 2016 roku diakoni stali z kilku archidiecezji i diecezji w Polsce przeżywali swój I Adwentowy Dzień Skupienia. W sumie było nas 15 diakonów stałych: z archidiecezji katowickiej: dk. Bogdan Boruta, dk. Tadeusz Cieślik, dk. Albert Karkosz; z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej: dk. Paweł Ziętek; z archidiecezji warszawskiej: dk. Piotr Maciejewski, dk. Jan Ogrodzki, dk. Bogdan Sadowski; z diecezji gliwickiej: dk. Marek Czogalik; z diecezji opolskiej: dk. Czesław Cebulla, dk. Ryszard Kłoś, dk. Rudolf Syga, dk. Rudolf Wilczek; z diecezji toruńskiej: dk. Tomasz Chmielewski, dk. Mariusz Malinowski, dk. Waldemar Rozynkowski.

Dzień skupienia rozpoczęliśmy od Eucharystii w kaplicy Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, której przewodniczył i homilię wygłosił  ks. bp Rudolf Pierskała z Opola. Po raz pierwszy we wspólnocie diakonów stałych z całej Polski przeżywaliśmy Mszę Świętą przed obliczem Matki Bożej Królowej Polski. Niezwykle ważne, wręcz historyczne znaczenie miała dla nas modlitwa zawierzenia wszystkich diakonów stałych w Polsce Marce Bożej, którą poprowadził Ksiądz Biskup.

Po Eucharystii przeszliśmy do Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, aby tam kontynuować nasze spotkanie. Wypełniły je dwie konferencje wygłoszone przez dk. Czesława Cebullę oraz dk. Waldemara Rozynkowskiego, liturgia godzin, wspólny posiłek oraz omówienie spraw organizacyjnych, między innymi związanych z planowanymi rekolekcjami letnimi w Rudach.

Dziękujemy Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego za gościnne przyjęcie. Kolejny dzień skupienia na Jasnej Górze zaplanowaliśmy na dzień 2 grudnia 2017 roku.

Dk. Waldemar Rozynkowski