DIAKON 18/2021

Wersję papierową można zamówić: Redakcja Diakona, 45-032 Opole, ul. Kard. B.Kominka 1a

tel. +48 790 800 916;  e-mail: diakon.redakcja@gmail.pl; emateja@diecezja.opole.pl

Diakon 18/2021 (do pobrania)