OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA FORMACJĘ

bp. dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO

bp. dr hab. Rudolf Pierskała, prof. UO

ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko – Dyrektor Studium Uzupełniającego do Diakonatu Stałego

ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

ks. dr hab. Hubert Łysy, prof. UO

ks. dr Mateusz Potoczny

ks. dr Joachim Waloszek

ks. Przemysław SeńOjciec duchowny diakonów stałych, dyrektor Ośrodka „Rybak”, Głębinów  18B, 48-300 Nysa; tel. 77 472 60 39; 553 399 996; e-mail: recepcja@rybak.nysa.pl