DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIAKONATU STAŁEGO

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kongregacja Edukacji Katolickiej, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium (Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych), 22 II 1998 (tekst polski w: R. Selejdak (red.) Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Biblioteka „Niedzieli” tom 156, Częstochowa 2004)

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium (Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych), 22 II 1998 (tekst polski w: R. Selejdak (red.) Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Biblioteka „Niedzieli” tom 156, Częstochowa 2004)

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat: ewolucja i perspektywy (tłum. ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Diakon 2005, nr 2) (pdf)

II. DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych, 09 V 2015 (pdf)

III. DOKUMENTY BISKUPA OPOLSKIEGO

Dekret Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji wprowadzający w diecezji opolskiej posługę diakonatu stałego, 04 X 2011 (pdf)

Bp Opolski Andrzej Czaja, Regulamin formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej, 30 XI 2017 (link)

Dekret Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji powołujący Księdza Dyrektora Przemysława Senia na ojca duchownego diakonów stałych, 02 VII 2019 (pdf)