Nabór kandydatów do diakonatu stałego

Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza mężczyzn zainteresowanych diakonatem stałym do zgłaszania się w tej  sprawie do Dyrektora Studium Uzupełniającego do Diakonatu Stałego ks. prof. Helmuta J. Sobeczki – osobiście, telefonicznie lub mailowo:

Studium  Uzupełniające  do  Diakonatu  Stałego

45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a;

tel. 77 441 2789; 601 543 991;

Dyrektor:     

ks. prof. Helmut Jan Sobeczko;  email: sobeczko@uni.opole.pl