Literatura dotycząca diakonatu stałego

I. BIBLIOGRAFIA (w układzie chronologicznym)

 1. Czasopismo „Diakon”, rocznik, adres redakcji: PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1A, e-mail: rwwt@uni.ople.pl
 2. Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 3, Powołanie- duchowość- świadectwo, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021, ss. 344. (Wstęp Redaktora, Spis treści)
 3. Marczewski M., Posługa zbawcza diakona stałego, Lublin 2021, ss. 244. (krótki opis, spis treści, wstęp)
 4. Marczewski M., Wspólnoty pochodzenia diakonów stałych, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020) 2, s. 65-84. (PDF)
 5. Rozynkowski W., Akt oddania się Matce Bożej przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego inspiracją maryjną dla diakonów stałych w Polsce, Studia Elbląskie, t. 21, 2020, s. 485-491. (PDF)
 6. Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020.
 7. Rozynkowski W., Żona w powołaniu i posłudze diakona stałego, [w:] Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 49-63. (PDF)
 8. Duszak J., Także powołana. O książce Dottie Mraz, [w:] Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 65-71. (PDF)
 9. Rozynkowski W., Każdy diakon będzie patrzył na Maryję – o duchowości maryjnej diakona stałego, [w:] Rozynkowski W.,  (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce, t.2, Powołanie – posługa – duchowość, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2020, s. 167-178. (PDF)
 10. Jaskólski D., Posługa liturgiczna diakona, RIDERO, 2020.
 11. Rozynkowski W., dk., Miejsce żony w powołaniu i posłudze diakona stałego w świetle Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, Studia Elbląskie, t. 20: 2019, s. 257-267. (PDF)
 12. „Diakonem jest się na całe życie” (oprac. A.M.Faszczowa), PASTORES, t. 85(4), 2019, „Jesień”, s. 96-109 – zapis rozmowy panelowej, która odbyła się 21 listopada 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Uczestnikami rozmowy byli: ks. prof. Józef Naumowicz, ks. dr Mirosław Cholewa, dk. Bogdan Sadowski (diakon stały), dk. Łukasz Starczewski i dk. Krzysztof Ważyński (diakoni, którzy 25 maja 2019 roku przyjęli święcenia prezbiteratu). Rozmowę prowadził ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.
 13. Marczewski M., Diakonat stały. Historia – teologia  – duchowość, Lublin 2019.
 14. Rozynkowski W., (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania,  Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019. (Omówienie autorstwa prof. Marka Marczewskiego) (Wstęp Redaktora, Spis treści)
 15. Adamiak S., ks., Diakoni w Kościele późnej starożytności – niektóre zagadnienia, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.15-24.
 16.  Białkowski M., Opracowanie księdza profesora rektora Mariana Rechowicza o diakonacie stałym z 1961 roku, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.25-54.
 17.  Bonk M., ks., Dlaczego diakon stały?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.253-256.
 18.  Chmielewska I., Diakonat mego męża jest powołaniem, które dał nam Pan, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.249-252.
 19.  Chmielewski D., Być ojcem i diakonem – spojrzenie pastoralne, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.171-180.
 20.  Chmielewski T., dk., Cały czas jestem otwarty na nowe wyzwania, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.257-260.
 21.  Czogalik K., Żona diakona, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 243-246.
 22.  Czogalik M., dk., Po co właściwie nam ten nowy diakon?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 261-264.
 23.  Joszko P., dk., Bóg mnie kocha i trzyma w swoich dłoniach, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.265-268.
 24.  Maciejewski P., dk., Nie bójcie się diakonów, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 269-274.
 25. Malinowski M., dk., Co chcesz Panie, abym czynił?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.275-278.
 26.  Malinowski M., dk., Znamię i specjalna łaska sakramentalna – jako umocnienie postawy służby, specyficznej cechy duchowości diakona, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.121-128.
 27.  Marczewski M., Diakon, przypomnienie służby Kościoła, sakrament Chrystusa Sługi, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 103-120.
 28.  Marczewski M., Problem wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 191-208.
 29.  Marczewski M., Refleksja pastoralnoteologiczna nad świadectwami polskich diakonów stałych, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 141-167.
 30.  Mateja E., ks., Wprowadzanie posługi diakona stałego w Kościele katolickim, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s.55-68.
 31.  Ogrodzki J., dk., O duchowości i charyzmacie diakonów stałych słów kilka, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 135-140.
 32.  Ogrodzki J., dk., Pan otworzył drogę, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 279-282.
 33.  Ponczek R., ks., Powołanie a diakonat stały, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 129-134.
 34.  Rozynkowski W., dk., Diakonat stały w Kościele w Polsce – zarys historyczny, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 69-82. (PDF)
 35.  Rozynkowski W., dk., Pierwsze doświadczenia i pierwsze wyzwania – o diakonacie stałym w Kościele w Polsce, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 227-239. (PDF)
 36.  Rozynkowski W., dk., W posłudze diakona znajduję życie, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, 283-286.
 37. Runiewicz A., Czas, którego potrzeba. W drodze do diakonatu stałego?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 299-304.
 38. Runiewicz A., Tożsamość diakona stałego w posłudze Kościoła, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 209-226.
 39.  Sadowski B., dk., „Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!». I napełnili je aż po brzegi” (J 2, 7), [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, 287-292.
 40.  Sobeczko H.J., ks., O teologicznym wykształceniu, tytulaturze i stroju diakona stałego, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 181-190.
 41.  Suwalski J., dk., Diakon służy i jeszcze raz służy, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 293-294.
 42.  Syga R., dk., Przez Maryję do Jezusa. Świadectwo zawierzenia, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 295-298.
 43.  Śmigiel W., bp, Diakonat stały w Kościele katolickim w Polsce – perspektywa teologicznopastoralna, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 85-102. (PDF)
 44.  Wilczek V., Jak to jest być żoną diakona?, [w:] Rozynkowski W. (red.), Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia-teologia-wyzwania, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019, s. 247-248.
 45. Sakowicz E., Diakonat stały – doświadczenie Kościoła współczesnego, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 214-222.
 46. Mateja E., Diakonat stały w świetle Regulaminu formacji i posługi diakona stałego w diecezji opolskiej, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 223-233.
 47. Sobeczko H.J., Problem wykształcenia teologicznego diakonów stałych w Polsce, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 234-253.
 48. Chmielewski D., Diakonat stały w polskojęzycznym internecie. Refleksja pastoralna, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 254-270.
 49. Chachaj K., Bibliografia czasopisma „Diakon”, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 271-285.
 50. Sakowicz E., Diakonat stały – doświadczenie Kościoła współczesnego (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 2 (660), s. 214-222.
 51. Rozynkowski W., Historia diakonatu stałego w Polsce, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 5-19.
 52. Czaja A., Diakonat stały – ujęcie dogmatyczne, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 20-34.
 53. Marczewski M., Refleksja eklezjologiczno-pastoralna nad diakonatem stałym, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 35-45.
 54. Adamowicz L., Diakonat stały – ujęcie kanoniczno-prawne, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 45-65.
 55. Marczewski M., Sitz im Leben diakonatu i caritas Kościoła (Dz 6, 1-6), Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 66-84.
 56. Czogalik M, Po co właściwie nam ten nowy diakon?, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 149-152.
 57. Joszko P., Jestem szczęśliwy, że mogę służyc mojemu Kościołowi, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 152-153.
 58. Maciejewski P., „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 153-156.
 59. Ogrodzki J., Pan czyni coś nowego, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 156-157.
 60. Rozynkowski W., Wart być diakonem, aby móc proklamować Ewangelię, Ateneum Kapłańskie, 172 (2019), z. 1 (659), s. 157-159.
 61. Kurek R., Leksykon świętych i sławnych diakonów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 62. Selejdak R., Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych >Rationes institutionis diaconorum permanentium<, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010. (Bardzo obszerna bibliografia na temat diakonatu stałego)
 63. Selejdak R. (red.), Diakonat stały. Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Stolicy Apostolskiej. Bibliografia, Biblioteka „Niedzieli” t. 156, Częstochowa 2004. (Bardzo obszerna bibliografia na temat diakonatu stałego)
 64. Selejdak R., Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych, Biblioteka „Niedzieli” t. 144, Częstochowa 2003.
 65. Selejdak R., Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Biblioteka „Niedzieli” t. 136, Częstochowa 2002.
 66. Jan Paweł II, Prowadźcie wszystkich do Chrystusa (Przemówienie do diakonów stałych w dniu ich Jubileuszu. 19 II 2000)
 67. Selejdak R., Zarys historyczny diakonatu stałego, Zeszyt „Niedzieli” nr 8, Częstochowa 1998.
 68. Jan Paweł II, Posługa prezbiterów i diakonów, Pallottinum, 1998.
 69. Diakonat stały w Kościele współczesnym, praca zbiorowa pod red. M.Marczewskiego, Suwałki 1991.

 

II. OMÓWIENIA I RECENZJE

 1. Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania. Red. W. Rozynkowski. Pelplin 2019, Wydawnictwo »Bernardinum«, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin. ISBN 978 83 8127 347 3 – omówienie autorstwa prof. Marka Marczewskiego

 

III. ARTYKUŁY W INTERNECIE (według kolejności dodawania)

 1. Selejdak R., Duchowość diakonów stałych w perspektywie powszechnego powołania do świętości w Kościele, Teologia i człowiek, Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, nr 29(2015), s. 77-108.  (PDF)
 2. Sobeczko H.J., ks., Tytuł grzecznościowy „ksiądz” i strój duchowny diakonów stałych w Polsce, Diakon 12-13/2015-2016, s. 37-44. (PDF)
 3. Rozynkowski W., dk., Uzdolnieni do diakonii, Civitas Christiana, 2017, nr 11 (54), s. 17-19. (PDF)
 4. Rozynkowski W., dk., Być „uchem, ustami, sercem i duszą” biskupa, Nowe Życie, 2017 (wrzesień), nr 9/509, s. 16-17. (PDF)
 5. Rozynkowski W., dk., O początkach i pierwszych doświadczeniach diakonatu stałego w Kościele w Polsce, Anamnesis 90, Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 2017 (rok XXIII), nr 3, s. 81-88. (PDF)
 6. Rozynkowski W., dk., O najstarszych przejawach kultu św. Wawrzyńca w Polsce, Diakon, 2015-2016, nr 12-13, s. 55-63. (PDF)
 7. Rozynkowski W., dk., Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce, [w:] Rozynkowski W. dk., Borowski P., ks., (red.), Jubileusz diecezji toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2017, s. 117-128. (PDF)
 8. Rozynkowski W., dk., O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce, Diakon, 2015-2016, nr 12-13, s. 51-54. (PDF)
 9. Rozynkowski W., dk., O powołaniu i posłudze diakona stałego, Diakon, 2014, nr 11, s. 71-74. (PDF)
 10. Rozynkowski W., dk., Diakonat stały, Sługa. Pismo Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, 2012, nr 4/(64) (lipiec-październik), s. 10-13. (PDF)
 11. Barczewski M., Diakonat stały w Kościele polskim, Studia Bydgoskie, 2008, nr 2, s. 121-134. (PDF)
 12. Selejdak R., Niektóre aspekty prawne diakonatu stałego, Warszawskie Studia Pastoralne UKSW, rok XI, 2016, nr s. 3(32), s. 25-60. (PDF)
 13. Marczewski M., Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia, Teologia praktyczna, Wydział Teologiczny UAM, t. 3/2002, s. 275-285. (PDF)
 14. „Mężowie i ojcowie, którzy zoSTALI powołani do DIAKONII” – eSPe Szukającym powołania nr 112/2014  – Pismo Polskiej Prowincji Pijarów  – numer poświęcony diakonatowi stałemu (PDF)
 15. Selejdak R., ks., Formacja intelektualna i pastoralna diakonów stałych w Kościele powszechnym, Resovia Sacra, R. 21 (2014), s. 337-360. (PDF)
 16. Adamczyk J., ks., Pozycja prawna diakona permanentnego w świetle Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, Roczniki Nauk Prawnych, 2007, t. XVII, nr 2, s. 153-176. (PDF)
 17. Śmigiel W. ks., Diakonat stały w Polsce – eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego w Kościele?, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 2011, tom 3 (58), s. 349-362. (PDF)
 18. Białkowski M., Głos w przedsoborowej dyskusji o diakonacie stałym. Ks. rektor prof. Marian Rechowicz i jego opracowanie z 1961 r., Liturgia Sacra 24 (2018), nr. 2, s. 375-402. (PDF)
 19. Selejdak R., ks., Złoty okres diakonatu stałego w Kościele katolickim, Collectanea Theologica 74 (2004), s. 75-106. (PDF)
 20. Adamowicz L., Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci – dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim, Prawo kanoniczne. Rocznik nauk prawnych, 2015, tom 25, nr 3, s. 87-114. (PDF)
 21. Dyduch Jan, ks., Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 2016 (56), nr. 1, s. 3-17. (PDF)
 22. Dyduch J., Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 1999 (42), nr. 1-2, s. 57-73. (PDF)
 23. Sylwetki diakonów „Acta Martyrum”, A. Malinowski (przekład, wstęp, komentarz), Vox Patrum, 1989, nr 9, z. 17, s. 757-779. (PDF)