Kontakt

ADRES:           

Studium  Uzupełniające  do  Diakonatu  Stałego

45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a;

tel. 77 441 2789; 601 543 991;

DYREKTOR STUDIUM:     

ks. prof. Helmut Jan Sobeczko;  email: sobeczkoh@gmail.com; sobeczko@uni.opole.pl

 

REDAKTOREM strony diakonatstaly.opole.pl jest ks. prof. J.H.Sobeczko.

Wszelkie sugestie, materiały do opublikowania i uwagi proszę kierować do Redaktora strony na email: sobeczko@uni.opole.pl; sobeczkoh@gmail.com