Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania – Omówienie prof. Marka Marczewskiego

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania. Red. W. Rozynkowski. Pelplin 2019, Wydawnictwo »Bernardinum«, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin. ISBN 978 83 8127 347 3; bernardi­num@ber­nardinum.com.pl Książka jest (w zasadzie) zbiorem referatów wygłoszonych podczas Ogól­nopolskiej […]